Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar en medewerker invordering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar en medewerker invordering
CiteertitelBesluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar en medewerker invordering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar en medewerker invordering 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

de Collectieve arbeidsvoorwaarden sector gemeenten, art. 2.1; Gemeentwet, art. 231, tweede lid, onderdeel d.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-201403-05-2018Nieuwe regeling

25-02-2014

Gemeenteblad, 6 maart 2014

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar en medewerker invordering

 

 

 

Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar en medewerker invordering

Het college van burgemeester en wethouders van Montferland;

Gelet op artikel 2.1. van de Collectieve arbeidsvoorwaarden sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet;

Artikel  

besluit:

vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1

Aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar en aan te wijzen als medewerker invordering voor de gemeente Montferland en hen mandaat te verlenen om op grond van voornoemde wettelijke bepalingen de invordering van gemeentelijke belastingen uit te voeren; alle medewerkers die in dienst zijn bij Invoned B.V. en Invoned Apeldoorn B.V.

Artikel 2 Slotbepaling

 • 1.

  Het op 1 oktober 2011 vastgestelde aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar en medewerker invordering wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar en medewerker invordering.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 februari 2014.

 

Burgemeester en wethouders van Montferland,

 

De secretaris, De burgemeester,

De heer T.M.J.M., Evers Mevrouw. C.C. Leppink-Schuitema