Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen houdende regels omtrent beperking openbaarheid archiefbescheiden Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen houdende regels omtrent beperking openbaarheid archiefbescheiden Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden
CiteertitelBesluit beperking openbaarheid archiefbescheiden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet 1995
  2. artikel 10 van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2018nieuwe regeling

09-01-2018

gmb-2018-89192

5291-5827

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen houdende regels omtrent beperking openbaarheid archiefbescheiden Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen;

gelezen het advies van de Archiefinspecteur van het Regionaal Archief Rivierenland van 8 juni 2017;

gelet op artikel 15, eerste lid, onder a van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995

BESLUIT:

Beperkingen te stellen aan de openbaarheid van het archief van het gemeentebestuur van Neerijnen 1978-2005 volgens de hierna gegeven specificatie.

 

Daarbij zijn naast de beperkinggrond in een daaraan gekoppelde tabel de betrokken inventarisnummers, de bijbehorende beperkingduur en het daaraan verbonden jaar van openbaarmaking vermeld.

 

Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de onder bovengenoemde inventarisnummers bewaarde archiefbescheiden is tot het moment van openbaarmaking uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen of diens rechtsopvolger. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

 

Dit besluit treedt in werking na publicatie opwww.overheid.nl.

 

Neerijnen, 9 januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris,

J.W. Vonk-van Meteren

de burgemeester,

H.H. de Vries

 

 

Dossiernr.

Omschrijving

Subomschrijving

Begin

Eind

Mapnr.

1503

Milieuvergunningen Hellouw

Korfgraaf 3a, cafetaria

1994

2005

005291

1437

Milieuvergunningen Haaften

Molenstraat 46, café en cafetaria

1978

2007

005292

11048

Milieuvergunningen Waardenburg

Ringweistraat 10, zakelijke dienstverlening IT

1999

2003

005293

6759

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweistraat 4, in- en verkoop koeltechnische componenten

2002

2008

005297

1854

Milieuvergunningen Waardenburg

Filipsweistraat 9a, bouwkundig advies- en tekenbureau

1999

2012

005298

1937

Milieuvergunningen Waardenburg

Ringweistraat 2, automatisering

1999

2012

005299

1936

Milieuvergunningen Waardenburg

Ringweistraat 1, architectenbureau

1999

2012

005300

1929

Milieuvergunningen Waardenburg

Regterweistraat 9a, coordinatie systeembeheer

1999

2012

005301

1932

Milieuvergunningen Waardenburg

Regterweistraat 11b, kantoor

1999

2012

005302

10133

Milieuvergunningen Waardenburg

Regterweistraat 15, winkelautomatisering

2000

2013

005303

1935

Milieuvergunningen Waardenburg

Regterweistraat 15, winkelautomatisering

1999

2009

005304

1859

Milieuvergunningen Waardenburg

Heideweg 6, zacht fruitbedrijf

1991

2011

005310

1864

Milieuvergunningen Waardenburg

Heuvelstraat 2a, fruitbedrijf

1997

2011

005311

1908

Milieuvergunningen Waardenburg

Koeweistraat 7, chemische wasserij/stomerij

1999

2013

005312

1843

Milieuvergunningen Waardenburg

Dorpsstraat, viskraam

1994

2012

005313

1802

Milieuvergunningen Varik

Walgtsestraat, viswagen

1994

2012

005314

6407

Milieuvergunningen Opijnen

Waalstraat 1, meubelreparatie en houtbewerking

2001

2011

005315

6197

Milieuvergunningen Varik

Kerkstraat 26, aannemersbedrijf

1993

2008

005316

6950

Milieuvergunningen Waardenburg

Koeweistraat 8, kantoor en opslag

2003

2004

005317

11070

Milieuvergunningen Opijnen

Stoepstraat 3, transportbedrijf

1994

2009

005318

6951

Milieuvergunningen Haaften

Dorpshuisstraat, snackverkoopwagen

2003

2012

005319

7063

Milieuvergunningen Waardenburg

Dorpsstraat 25a, kerkelijk centrum

2003

2003

005320

6493

Milieuvergunningen Ophemert

Molenstraat 29, kantoor

2002

2003

005321

7157

Milieuvergunningen Waardenburg

Achterweg 44, service mobile telefoons

2003

2009

005322

1933

Milieuvergunningen Waardenburg

Regterweistraat 11c, grafische vormgeving

1999

2003

005323

1930

Milieuvergunningen Waardenburg

Regterweistraat 9b, technische groothandel sanitair

1999

2003

005324

7154

Milieuvergunningen Waardenburg

Koeweistraat 14, kantoor met magazijn

2003

2004

005325

7149

Milieuvergunningen Waardenburg

Koeweistraat 7c, leveren van software

2003

2004

005326

7156

Milieuvergunningen Waardenburg

Koeweistraat 7b, kantoor

2003

2004

005327

1939

Milieuvergunningen Waardenburg

Ringweistraat 4, opslag van goederen

1999

2008

005328

1603

Milieuvergunningen Neerijnen

Zwaluwestraat 3, kaas-en botermakerij

1995

2010

005329

1898

Milieuvergunningen Waardenburg

Industrieweg 36, groothandel in fruit

1982

2003

005330

11071

Milieuvergunningen Waardenburg

Industrieweg 36, opslaan van auto's

2004

2004

005331

1328

Milieuvergunningen Est

Dreef 13, industriële bakkerij

1994

2005

005332

1981

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg 67, bank

1994

2001

005333

1836

Milieuvergunningen Waardenburg

Achterweg 48, ontwerpen software

1999

1999

005334

11072

Milieuvergunningen Waardenburg

Achterweg 48, verwerking cyclorama's

2003

2003

005335

1776

Milieuvergunningen Varik

Achterstraat 26, timmer- en aannemersbedrijf met fruitkoelhuis

1993

2012

005336

2021

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweistraat 6, opslag kantoorartikelen

1996

2010

005338

2020

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweistraat 2a, groothandel en kredietkantoor

1999

2004

005339

1931

Milieuvergunningen Waardenburg

Regterweistraat 11a, inkoop dienstverlening/-advisering

1999

2003

005340

1934

Milieuvergunningen Waardenburg

Regterweistraat 13, kantoor

1999

2003

005341

7632

Milieuvergunningen Est

Dorpsstraat 3

2004

2004

005342

7578

Milieuvergunningen Varik

Walgtsestraat 26, basisschool

2003

2003

005343

7059

Milieuvergunningen Neerijnen

van Pallandtweg 15a, basisschool

2003

2004

005344

1706

Milieuvergunningen Opijnen

Zandstraat, rioolgemaal

1974

2007

005345

2023

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweistraat 10, aannemingsbedrijf

1995

2008

005346

6583

Milieuvergunningen Waardenburg

Koeweistraat 4, kantoor

2002

2003

005347

1910

Milieuvergunningen Waardenburg

Koeweistraat 3, trainingen en distributie software

1999

2003

005348

8061

Milieuvergunningen Waardenburg

Filipsweistraat 7, groothandel voor de schoonheidsspecialist

2004

2006

005349

1764

Milieuvergunningen Tuil

St. Antoniestraat 32, tuinbouwbedrijf

1997

2009

005352

1640

Milieuvergunningen Ophemert

Elsevierstraat 1, pluimveefokkerij en akkerbouwbedrijf

1992

2010

005358

11082

Milieuvergunningen Ophemert

Elsevierstraat 1, pluimveefokkerij en akkerbouwbedrijf

2004

2005

005359

1332

Milieuvergunningen Est

Esterweg, gasdrukregel- en meetstation

1973

2000

005369

1428

Milieuvergunningen Haaften

Marijkestraat 14, transportbedrijf,

1998

2013

005370

6176

Milieuvergunningen Haaften

Buitenweg 15, electro technisch bureau

2001

2013

005371

1427

Milieuvergunningen Haaften

Marijkestraat 4, snijbloementeelt

1996

2013

005372

1426

Milieuvergunningen Haaften

Marijkestraat 4, gasdrukregel- en meetstation

1991

2000

005373

1423

Milieuvergunningen Haaften

Marijkestraat ong., poldergemaal

1990

1990

005374

1407

Milieuvergunningen Haaften

Heerkensdreef 3, melkrundveehouderij

1979

2013

005375

1410

Milieuvergunningen Haaften

Hertog Karelweg, gasreduceerstation

1998

2000

005376

1413

Milieuvergunningen Haaften

Hertog Karelweg 22, gasreduceerinstallatie

1998

2000

005377

1415

Milieuvergunningen Haaften

Margrietstraat, gasdrukregel- en meetstation

1987

2000

005378

6945

Milieuvergunningen Haaften

Enggraaf 100, akkerbouwbedrijf

2002

2013

005379

1386

Milieuvergunningen Haaften

Enggraaf, kantine

1994

2013

005380

1398

Milieuvergunningen Haaften

Enggraaf 35, melkrundveehouderij

1974

2013

005381

1387

Milieuvergunningen Haaften

Enggraaf 10, fresiateelt

1997

2013

005382

1390

Milieuvergunningen Haaften

Enggraaf 25a, autoherstelinrichting

1992

2013

005383

6411

Milieuvergunningen Haaften

Dreef 22, mode en woninginrichting

2001

2013

005384

6311

Milieuvergunningen Haaften

Dreef 3, schildersbedrijf

2001

2013

005385

6051

Milieuvergunningen Haaften

Crob, gasdrukregel- en meetstation

1987

2000

005386

1406

Milieuvergunningen Haaften

Heerkensdreef 1, melkrundveehouderij

1982

2013

005387

1385

Milieuvergunningen Haaften

Enggraaf, kantine

1993

2013

005388

1383

Milieuvergunningen Haaften

Enggraaf, gasdrukregel- en meetstation

1991

2000

005389

1380

Milieuvergunningen Haaften

Dorpshuisstraat 4, supermarkt

1978

2013

005390

1377

Milieuvergunningen Haaften

Dorpshuisstraat, viskraam

1991

2013

005391

1378

Milieuvergunningen Haaften

Dorpshuisstraat 1, bakkerij

1991

2013

005392

6494

Milieuvergunningen Haaften

Hertog Karelweg 17, horecagroothandel

2001

2013

005393

6364

Milieuvergunningen Haaften

Crob 1a, ijsbaan

2000

2013

005394

1370

Milieuvergunningen Haaften

Buitenweg 61, fruitteeltbedrijf

1996

2013

005395

1379

Milieuvergunningen Haaften

Dorpshuisstraat 2, dorpshuis

1992

2013

005396

1537

Milieuvergunningen Hellouw

Onderweg 3, opslag propaan

1991

2013

005397

1501

Milieuvergunningen Hellouw

Korfgraaf 1b, rijwielherstelinrichting

1989

2007

005398

1548

Milieuvergunningen Hellouw

Waalbandijk 35, timmerbedrijf

1994

2013

005399

8261

Milieuvergunningen Hellouw

Zeek 18, fruitteeltbedrijf

2004

2013

005400

1539

Milieuvergunningen Hellouw

Paalgraaf 14, opslag propaan

1991

2013

005401

1532

Milieuvergunningen Hellouw

Meikampgraaf 15, melkrundveehouderij

1992

2013

005402

1505

Milieuvergunningen Hellouw

Korfgraaf 5a, werkplaats voor schaalmodellen

1995

2013

005403

1499

Milieuvergunningen Hellouw

Kerkesteeg 1, autohandel en -herstelinrichting

1992

2013

005404

1511

Milieuvergunningen Hellouw

Korfgraaf 29, akkerbouw- en fruitteeltbedrijf

1992

2013

005405

1522

Milieuvergunningen Hellouw

Meikampgraaf 8, melkrundveehouderij

1982

2013

005406

1506

Milieuvergunningen Hellouw

Korfgraaf 7, werkplaats voor schaalmodellen

1995

2013

005407

1550

Milieuvergunningen Hellouw

Zeek 26, opslag propaan

1999

2013

005408

7147

Milieuvergunningen Hellouw

Zeek 10, metaalbewerkingsbedrijf

2003

2013

005409

1512

Milieuvergunningen Hellouw

Korfgraaf 38, melkrundveehouderij

1985

2013

005410

1551

Milieuvergunningen Hellouw

Zeek 30, opslag propaan

1990

2013

005411

1544

Milieuvergunningen Hellouw

Tinnegieter 1, fruitteeltbedrijf

1997

2013

005413

1521

Milieuvergunningen Hellouw

Meikampgraaf 7, melkrundveehouderij

1979

2013

005414

1533

Milieuvergunningen Hellouw

Meikampgraaf 16, melkrundveehouderij

1978

2013

005415

 

1542

Milieuvergunningen Hellouw

Paalgraaf 10, aardbeienteelt

1998

2013

005416

6828

Milieuvergunningen Hellouw

Zeek 4, melkrundveehouderij

1993

2013

005417

11066

Milieuvergunningen Hellouw

De Morgen 1, dorpshuis

1994

2013

005418

1498

Milieuvergunningen Hellouw

Karel Doormanstraat 46, woninginrichting

1991

2013

005419

1518

Milieuvergunningen Hellouw

Meikampgraaf 5, gemengde veehouderij en kaasmakerij

1994

2013

005420

1502

Milieuvergunningen Hellouw

Korfgraaf 3, kantine

1994

2013

005421

1552

Milieuvergunningen Hellouw

Zeek 40, opslag propaan

1988

2013

005422

1318

Milieuvergunningen Est

Dorpsstraat 21, winkel

1991

2001

005423

1313

Milieuvergunningen Est

Karnheuvelsestraat 22 en 5, paprikateelt

1996

2013

005424

1339

Milieuvergunningen Est

Esterweg 12a, fruitteeltbedrijf

1997

2013

005425

2958

Milieuvergunningen Haaften

Buitenweg 48, snijbloementeelt

1996

2013

005426

1365

Milieuvergunningen Haaften

Bernhardstraat 25, opslag en werkplaats tuinmachines

1994

2013

005427

6397

Milieuvergunningen Haaften

Bernhardstraat 3, kapsalon

2001

2013

005428

1360

Milieuvergunningen Est

Zwarte Kade 3, melkrundveehouderij

1981

2013

005429

6044

Milieuvergunningen Est

Karnheuvelsestraat 1a (bij), gasreduceerkast

2000

2013

005430

1345

Milieuvergunningen Est

Estse Omloop 4, melkrundveehouderij

1995

2013

005431

1366

Milieuvergunningen Haaften

Bernhardstraat 27, snijbloementeelt

1996

2013

005432

1354

Milieuvergunningen Est

De Kraan 1, tuinbouwbedrijf

1997

2013

005433

1357

Milieuvergunningen Est

Wethouder van Akenstraat 1, winkel in electrische apparatuur

1990

2013

005434

1311

Milieuvergunningen Est

De Kraan 1, gasdrukregel- en meetstation

1998

2013

005435

1315

Milieuvergunningen Est

Bommelweg 7, gasreduceerkast

1992

2001

005436

1314

Milieuvergunningen Est

Bommelweg 7, gasdrukregel- en meetstation

1991

2013

005437

1316

Milieuvergunningen Est

Dorpsstraat 12, dorpshuis

1993

2013

005438

6042

Milieuvergunningen Est

Dorpsstraat 7 (bij), kantine

2000

2013

005439

6736

Milieuvergunningen Est

De Kraan 2, melkrundveehouderij

2000

2013

005440

1325

Milieuvergunningen Est

Dreef 4a (bij), perkplantenteelt

1997

2013

005441

1322

Milieuvergunningen Est

Dorpsstraat 32, opslag van aardappelen en fruit

1994

2013

005442

6254

Milieuvergunningen Haaften

Bernhardstraat 48, aannemersbedrijf

2001

2013

005443

1317

Milieuvergunningen Est

Dorpsstraat 18, slagerij en slachterij

1994

2013

005444

1396

Milieuvergunningen Haaften

Bernhardstraat 31, fruit- en bramenteeltbedrijf

1995

2005

005445

1347

Milieuvergunningen Est

Karnheuvelsestraat 1, paprika- en potchrysantenteelt

1997

2013

005446

1397

Milieuvergunningen Haaften

Enggraaf 31, melkrundveehouderij en fruitteeltbedrijf

1994

2013

005447

1367

Milieuvergunningen Haaften

Bernhardstraat 29, potplantenteelt

1998

2013

005448

1331

Milieuvergunningen Est

Dreef 32, akkerbouwbedrijf

1994

2013

005449

1329

Milieuvergunningen Est

Dreef 21a, fruitteeltbedrijf

1994

2013

005450

1335

Milieuvergunningen Est

Het nieuwe Achterom 1 (Esterweg 7a), groothandel in aardappelen, groente en fruit

1990

2013

005451

1348

Milieuvergunningen Est

Karnheuvelsestraat 3, aardbeienteelt

1997

2013

005452

1352

Milieuvergunningen Est

Karnheuvelsestraat 18, gasdrukregel- en meetstation

1992

2013

005453

1324

Milieuvergunningen Est

Dreef 4a, autoherstelinrichting

1995

2013

005454

1342

Milieuvergunningen Est

Esterweg 15b, melkrundveehouderij

1985

2013

005455

7744

Milieuvergunningen Ophemert

Bommelsestraat 89, melkrundveehouderij

2002

2013

005456

1610

Milieuvergunningen Ophemert

Bommelsestraat, gasreduceerkast

1972

2013

005457

1628

Milieuvergunningen Ophemert

Bommelsestraat 98 en Bommelsestraat 103, fruitteeltbedrijf

1986

2013

005458

1619

Milieuvergunningen Ophemert

Bommelsestraat 49, akkerbouw- en fruitteeltbedrijf

1994

2013

005459

1616

Milieuvergunningen Ophemert

Bommelsestraat 24, varkenshouderij en tuinderij

1994

2013

005460

11067

Miieuvergunningen Ophemert

Paasweg 1, loonbedrijf

1997

2013

005461

1656

Milieuvergunningen Ophemert

Molenstraat 52, groot- en kleinhandel van groente en fruit

1993

2013

005462

6472

Milieuvergunningen Ophemert

Schuurkampseweg, fruitopslag

2001

2013

005463

1643

Milieuvergunningen Ophemert

Kapelstraat 21, verenigingsgebouw

1994

2013

005464

1771

Milieuvergunningen Varik

Achterstraat, hoek Paasweg, rioolzuiveringsinstallatie

1975

2013

005465

6476

Milieuvergunningen Ophemert

De Geer 5, stucadoorsbedrijf

2001

2013

005466

7787

Milieuvergunningen Ophemert

Paasweg 8, melkrundveehouderij

2001

2013

005467

1644

Milieuvergunningen Ophemert

Kapelstraat 27, opslag propaan

1988

2013

005468

1665

Milieuvergunningen Ophemert

Schuurkampseweg 2, ponyhouderij

1993

2013

005469

7007

Milieuvergunningen Ophemert

Kapelstraat, rioolgemaal

2003

2013

005470

1669

Milieuvergunningen Ophemert

Uilenburgsestraat 2a, tuinbouw- en akkerbouwbedrijf

1995

2013

005471

1667

Milieuvergunningen Ophemert

Uilenburgsestraat, gasreduceerkast

1983

2013

005472

1666

Milieuvergunningen Ophemert

Schuurkampseweg 4, melkrundveehouderij

1983

2013

005473

7151

Milieuvergunningen Ophemert

De Geer 18, bouwbedrijf

2003

2013

005474

6582

Milieuvergunningen Ophemert

De Geer 9, grondverzet- en loonbedrijf

2001

2013

005475

1622

Milieuvergunningen Ophemert

Bommelsestraat 60, akkerbouwbedrijf en opslag vuurwerk

1999

2013

005476

1617

Milieuvergunningen Ophemert

Bommelsestraat 28, fruitteeltbedrijf

1997

2013

005477

1633

Milieuvergunningen Ophemert

Bulkheuvelseweg 6, rundveehouderij

1987

2013

005478

1680

Milieuvergunningen Ophemert

Molenstraat 54, autoherstelinrichting

1988

2013

005479

7786

Milieuvergunningen Ophemert

Molenstraat 16, brood- en banketbakkerij en supermarkt

1978

2013

005480

7743

Milieuvergunningen Ophemert

Bommelsestraat 110, fruitteeltbedrijf

1997

2013

005481

6501

Milieuvergunningen Ophemert

De Geer 3, schildersbedrijf

2001

2013

005482

1618

Milieuvergunningen Ophemert

Bommelsestraat 39, fruitteeltbedrijf

1994

2013

005483

1671

Milieuvergunningen Ophemert

Uilenburgsestraat 5, melkrundveehouderij

1986

2013

005484

1636

Milieuvergunningen Ophemert

Bulkheuvelseweg 16, melkrundveehouderij

1992

2013

005485

7742

Milieuvergunningen Ophemert

Dorpsstraat 8, schildersbedrijf en verkoop vuurwerk

1990

2013

005486

1845

Milieuvergunningen Waardenburg

Dorpsstraat 8, benzinestation

1965

1994

005487

1847

Milieuvergunningen Waardenburg

Dorpsstraat 8, benzinestation

1996

2013

005488

2030

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweistraat 18, wasserette voor trucks

1995

2013

005489

2031

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweistraat 18, tankstation

1996

2013

005490

2027

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweistraat 14, transportbedrijf

1999

2013

005491

6948

Milieuvergunningen Ophemert

Hermoesestraat 4, Zennewijnen, agrarisch loonbedrijf

1991

2013

005492

2009

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweg 7, fruitteeltbedrijf

1966

2013

005493

2029

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweistraat 17, carrosseriebedrijf

1997

2013

005494

7145

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweg 7, metaalbewerkingsbedrijf

1997

2013

005495

1846

Milieuvergunningen Waardenburg

Dorpsstraat 8, benzinestation

1995

1996

005496

2012

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweg 9a, rundveehouderij

1991

2013

005497

1543

Milieuvergunningen Hellouw

Tinnegieter 2a, akkerbouwbedrijf

1994

2013

005498

1791

Milieuvergunningen Varik

Molenstraat 4, groente- en snijbloementeelt

1997

2013

005499

1793

Milieuvergunningen Varik

Paasweg 12b, aardbeienteelt,

1997

2013

005500

7899

Milieuvergunningen Varik

Walgtsestraat 39a, grond-, weg- en waterbouwbedrijf

2005

2013

005501

6251

Milieuvergunningen Varik

Paasweg, distributiestation

1972

2013

005502

1796

Milieuvergunningen Varik

Paasweg 18, snijbloementeelt

1994

2013

005503

1754

Milieuvergunningen Tuil

Melssinghdreef 2 en Melssinghdreef 6, aannemersbedrijf

1993

2013

005504

1808

Milieuvergunningen Varik

Walgtsestraat 35, tuinbouwbedrijf

1997

2013

005505

1748

Milieuvergunningen Tuil

Heerkensdreef 2, melkrundveehouderij

1981

2013

005506

7553

Milieuvergunningen Tuil

Katijfweg 4, teelt van crysanten en lisianthus

2004

2013

005507

1749

Milieuvergunningen Tuil

Heerkensdreef 4, melkrundveehouderij

1977

2013

005508

1773

Milieuvergunningen Varik

Achterstraat 1c, gemeentewerkplaats

1985

2013

005509

6157

Milieuvergunningen Varik

Kerkstraat 19, inrichting voor motorvoertuigen

2001

2013

005510

6474

Milieuvergunningen Varik

Walgtsestraat 19, schildersbedrijf

2001

2013

005511

1816

Milieuvergunningen Varik

Weiweg 1, loodgieters- en verwarmingsbedrijf

1998

2013

005512

1777

Milieuvergunningen Varik

Achterstraat 38, autoherstelinrichting

1992

2013

005513

1750

Milieuvergunningen Tuil

Katijfweg 1, melkrundveehouderij

1981

2013

005514

1782

Milieuvergunningen Varik

Grotestraat 18, cafetaria

1985

2013

005515

1779

Milieuvergunningen Varik

Bommelsestraat 2, fruitteeltbedrijf

1997

2013

005516

6161

Milieuvergunningen Tuil

Melssinghdreef 5, melkveehouderij

1993

2013

005517

1786

Milieuvergunningen Varik

Keizerstraat 13, herstelinrichting voor motorvoertuigen

1988

2013

005518

1784

Milieuvergunningen Varik

Keizerstraat 4, supermarkt

1991

2013

005519

1756

Milieuvergunningen Tuil

Molenkampweg 2, melkrundveehouderij

1983

2013

005520

7668

Milieuvergunningen Varik

Achterstraat 1a, fruitteeltbedrijf

1992

2013

005521

1790

Milieuvergunningen Varik

Kerkstraat 29, fruitteeltbedrijf

1983

2013

005522

6398

Milieuvergunningen Tuil

Katijfweg, gasafleringsstation

2001

2013

005523

1817

Milieuvergunningen Varik

Weiweg 3, glastuinbouw

1999

2013

005524

1803

Milieuvergunningen Varik

Walgtsestraat 5, cafe, cafetaria en dorpshuis

1984

2013

005525

1805

Milieuvergunningen Varik

Walgtsestraat 21, tuinderij

1993

2013

005526

1810

Milieuvergunningen Varik

Walgtsestraat 52, melkrundveehouderij

1994

2013

005527

1787

Milieuvergunningen Varik

Keizerstraat 25, opslag en werkplaats tuinartikelen

1992

2013

005528

1800

Milieuvergunningen Varik

Waalbandijk 2c, orchideeenkwekerij

1996

2013

005529

1388

Milieuvergunningen Haaften

Enggraaf 18, tuincentrum, boomkwekerij en opslag vuurwerk

1989

2013

005530

1363

Milieuvergunningen Haaften

Bernhardstraat 19, paprikateelt

1996

2013

005531

1359

Milieuvergunningen Est

Wethouder van Akenstraat 26, aannemersbedrijf

1993

2013

005532

9756

Milieuvergunningen Haaften

Crob 3, steenfabriek

2001

2013

005533

1353

Milieuvergunningen Est

Karnheuvelsestraat 20, aardbeien- en chrysantenteelt

1996

2013

005534

1340

Milieuvergunningen Est

Esterweg 15, loonbedrijf

1993

2013

005535

1373

Milieuvergunningen Haaften

Crob 3, steenfabriek

1985

1993

005536

1351

Milieuvergunningen Est

Karnheuvelsestraat 1a, paprikateelt

1999

2013

005537

7919

Milieuvergunningen Est

Karnheuvelsestraat 18, paprikateelt

1996

2013

005538

1375

Milieuvergunningen Haaften

Crob 3, steenfabriek

1996

2000

005539

1337

Milieuvergunningen Est

Esterweg 9a, varkenshouderij en akkerbouwbedrijf

1998

2013

005540

9755

Milieuvergunningen Haaften

Crob 3, steenfabriek

1994

1996

005541

1372

Milieuvergunningen Haaften

Buitenweg 65, melkrundveehouderij

1978

2013

005542

1531

Milieuvergunningen Hellouw

Meikampgraaf 14, varkenshouderij

1989

2013

005543

1480

Milieuvergunningen Heesselt

Gerestraat 10, melkrundvee-, varkens- en fokzeugenhouderij

1992

2013

005544

1481

Milieuvergunningen Heesselt

Gerestraat 13, kippenfokkerij en rundveehouderij

1993

2013

005545

1412

Milieuvergunningen Haaften

Hertog Karelweg 22, levensmiddelen distributiecentrum

1994

2013

005546

1513

Milieuvergunningen Hellouw

Korfgraaf 44, wiepenweverij

1992

2013

005547

1528

Milieuvergunningen Hellouw

Meikampgraaf 10a - 12, veehouderij

1994

2013

005548

6654

Milieuvergunningen Haaften

Hertog Karelweg 15, transportbedrijf

2002

2013

005549

1424

Milieuvergunningen Haaften

Bernhardstraat 55, transportbedrijf

1996

2013

005550

1462

Milieuvergunningen Heesselt

Donkerstraat 12, bloementeelt

1993

2013

005551

1526

Milieuvergunningen Hellouw

Meikampgraaf 10, melkrundveehouderij en verwerking van zuivelproducten

1992

2005

005552

11064

Milieuvergunningen Hellouw

Meikampgraaf 13, melkrundveehouderij

1988

2013

005553

7155

Milieuvergunningen Haaften

Hertog Karelweg 25, opslag bloempotten en aanverwante producten

2003

2013

005554

1496

Milieuvergunningen Hellouw

Graaf Reinaldweg 4a, agrarisch bedrijf

1992

2013

005555

1724

Milieuvergunningen Opijnen

Zandstraat 140, rundvee- en varkenshouderij

1974

2013

005556

1699

Milieuvergunningen Opijnen

Stoepstraat 16a, supermarkt

1991

2013

005557

1723

Milieuvergunningen Opijnen

Zandstraat 127, melkrundveehouderij

1993

2013

005558

1685

Milieuvergunningen Ophemert

Weverstraat 14, grondverzetbedrijf

1993

2013

005559

1676

Milieuvergunningen Ophemert

Uilenburgsestraat 31a, varkenshouderij en groentenkwekerij

1994

2013

005560

6409

Milieuvergunningen Opijnen

Estse Omloop 1, rundveehouderij

2001

2013

005561

1726

Milieuvergunningen Tuil

Bouwing 5 (tegenover), gasdrukregel- en meetstation

1990

2013

005562

1715

Milieuvergunningen Opijnen

Zandstraat 47a, fruitteeltbedrijf

1997

2013

005563

7622

Milieuvergunningen Opijnen

Zandstraat 1 (tegenover), districtstation

2004

2013

005564

1691

Milieuvergunningen Opijnen

Repensestraat 8, aardbeienteelt

1996

2013

005565

1758

Milieuvergunningen Tuil

St. Antoniestraat 5, dorpshuis

1994

2013

005566

1692

Milieuvergunningen Opijnen

Repensestraat 31, fruitteeltbedrijf

1995

2013

005567

1686

Milieuvergunningen Ophemert

Weverstraat 17a, autoherstelinrichting

1991

2013

005568

10715

Milieuvergunningen Opijnen

Repensestraat 12, fruitbedrijf

2003

2013

005569

1768

Milieuvergunningen Tuil

St. Antoniestraat 38, gasdrukregel- en meetstation

1997

2013

005570

6196

Milieuvergunningen Tuil

St. Antoniestraat 8, onderaannemer grond-, weg- en waterbouw

2001

2013

005571

1745

Milieuvergunningen Tuil

Haarstraat 15, bewaren van verfproducten

1988

2013

005572

1725

Milieuvergunningen Tuil

Bouwing 15 (tegenover), gasdrukregel- en meetstation

1981

2013

005573

1740

Milieuvergunningen Tuil

Bouwing 17, snijbloementeelt

1996

2013

005574

1731

Milieuvergunningen Tuil

Bouwing 4, gasdrukregel- en meetstation

1998

2013

005575

1713

Milieuvergunningen Opijnen

Zandstraat 38, melkrundveehouderij

1991

2013

005576

1709

Milieuvergunningen Opijnen

Zandstraat 27a, dorpshuis

1993

2013

005577

1733

Milieuvergunningen Tuil

Bouwing 6, teelt van decoratiegroen

1996

2013

005578

6406

Milieuvergunningen Ophemert

Uilenburgsestraat 45, meubelmakerij en timmerbedrijf

2001

2013

005579

1760

Milieuvergunningen Tuil

St. Antoniestraat 24, melkrundveehouderij

1992

2013

005580

1769

Milieuvergunningen Tuil

St. Antoniestraat 44, fruitteeltbedrijf

1994

2013

005581

1729

Milieuvergunningen Tuil

Bouwing 3a, bloemkwekerij

1997

2013

005582

7956

Milieuvergunningen Ophemert

Waalbandijk 33, cafe

1995

2013

005583

1688

Milieuvergunningen Opijnen

Esterweg 46, opslag propaan

1998

2013

005584

1708

Milieuvergunningen Opijnen

Zandstraat 20a, kantine

1994

2013

005585

1674

Milieuvergunningen Ophemert

Uilenburgsestraat 31, fruitteelt- en koelbedrijf

1994

2013

005586

1732

Milieuvergunningen Tuil

Bouwing 5 en 9, streliziateelt

1996

2013

005587

1673

Milieuvergunningen Ophemert

Uilenburgsestraat 10, fruitteeltbedrijf en melkrundveehouderij

1996

2013

005588

1735

Milieuvergunningen Tuil

Bouwing 8, chrysantenteelt

1993

2013

005589

11068

Milieuvergunningen Opijnen

Zandstraat 105, autoherstelinrichting

1977

2013

005590

6761

Milieuvergunningen Tuil

St. Antoniestraat 30, gasdrukregel- en meetstation

2002

2013

005591

1762

Milieuvergunningen Tuil

St. Antoniestraat 30, chrysantenteelt

1996

2013

005592

1739

Milieuvergunningen Tuil

Bouwing 15, zomerbloementeelt

1996

2013

005593

1711

Milieuvergunningen Opijnen

Zandstraat 30a, herstelinrichting voor auto's en landbouwwerktuigen

1959

2013

005594

1694

Milieuvergunningen Opijnen

Slotstraat 2a, aardbeienteelt

1993

2013

005595

1770

Milieuvergunningen Tuil

St. Antoniestraat 46, groententeeltbedrijf

1997

2013

005596

1738

Milieuvergunningen Tuil

Bouwing 11, snijbloementeelt

1996

2013

005597

1734

Milieuvergunningen Tuil

Bouwing 7, glastuinbouwbedrijf

1998

2013

005598

1753

Milieuvergunningen Tuil

Melssinghdreef 1, opslag bloempotten

1996

2013

005599

7951

Milieuvergunningen Ophemert

Weverstraat 8a, autoherstelinrichting

1994

2013

005600

1403

Milieuvergunningen Haaften

Graaf Reinaldweg 14, benzinestation

1985

2013

005601

1400

Milieuvergunningen Haaften

Graaf Reinaldweg, rioolwaterzuiveringsinstallatie

1993

2013

005603

1341

Milieuvergunningen Est

Esterweg 40 (was Esterweg 15a), varkenshouderij

1995

2004

005604

1602

Milieuvergunningen Neerijnen

Zwaluwestraat 2, akkerbouwbedrijf

1995

2013

005605

8123

Milieuvergunningen Neerijnen

Steenweg Noord 10, propaantank

1991

2013

005606

1581

Milieuvergunningen Neerijnen

1e Tieflaarsestraat, reduceerinstallatie

1991

2013

005607

1589

Milieuvergunningen Neerijnen

1e Tieflaarsestraat 14, melkrundveehouderij

1991

2013

005608

1601

Milieuvergunningen Neerijnen

Zwaluwestraat 1, loonwerkersbedrijf en rundveehouderij

1994

2013

005610

1583

Milieuvergunningen Neerijnen

1e Tieflaarsestraat 4, akkerbouwbedrijf

1988

2013

005611

1600

Milieuvergunningen Neerijnen

Waalbandijk 19, cafe

1994

2013

005612

8052

Milieuvergunningen Neerijnen

Steenweg 75, akkerbouwbedrijf

2005

2013

005613

1587

Milieuvergunningen Neerijnen

1e Tieflaarsestraat 8a, manege

1999

2005

005614

6253

Milieuvergunningen Neerijnen

van Pallandtweg 21, distributiestation

1972

2013

005615

6598

Milieuvergunningen Neerijnen

Diepersestraat 2, tuinbouwbedrijf

2002

2013

005616

1574

Milieuvergunningen Neerijnen

Steenweg Noord 49, herstelinrichting voor motorvoertuigen

1991

2013

005617

 

1902

Milieuvergunningen Neerijnen

Kaalakkerstraat, gasdrukregel- en meetstation

1991

2013

005618

1567

Milieuvergunningen Neerijnen

Repelsestraat 8, akkerbouwbedrijf

1997

2013

005619

1579

Milieuvergunningen Neerijnen

Steenweg Noord 36, akkerbouwbedrijf

1997

2013

005620

1560

Milieuvergunningen Neerijnen

Neerijnense Mark 1, aannemersbedrijf in kabel- en montagewerk

1995

2013

005621

6762

Milieuvergunningen Neerijnen

1e Tieflaarsestraat 19, kwekerij/handel in dieren

2002

2013

005622

1591

Milieuvergunningen Neerijnen

1e Tieflaarsestraat 17a, akkerbouwbedrijf

1999

2013

005623

8054

Milieuvergunningen Neerijnen

1e Tieflaarsestraat 21a, Fruitteeltbedrijf

2005

2013

005624

7995

Milieuvergunningen Neerijnen

van Pallandtweg 11, gemeentehuis

1997

2013

005625

6252

Milieuvergunningen Neerijnen

2e Tieflaarsestraat 2, afleverstation

1974

2013

005626

1977

Milieuvergunningen Neerijnen

Steenweg Noord 19, boomkwekerij

1994

2013

005627

8128

Milieuvergunningen Neerijnen

Steenweg Noord 21, kascomplex + verwerkingsruimte

2003

2013

005628

1563

Milieuvergunningen Neerijnen

Neerijnense Mark 9, akkerbouwbedrijf

1997

2013

005629

1570

Milieuvergunningen Neerijnen

Steenweg Noord 15, tuinbouwbedrijf

1998

2013

005630

1561

Milieuvergunningen Neerijnen

Neerijnense Mark 6a, fruitbedrijf

1997

2013

005631

8127

Milieuvergunningen Neerijnen

Steenweg Noord 4, opslag fruit en leeg fust

2001

2013

005632

1571

Milieuvergunningen Neerijnen

Steenweg Noord 29, fruitbedrijf

1995

2013

005633

1604

Milieuvergunningen Neerijnen

Zwarte Kade, gasdrukregel- en meetstation

1993

2013

005634

1595

Milieuvergunningen Neerijnen

2e Tieflaarsestraat 6, kwekerij

1999

2013

005635

1564

Milieuvergunningen Neerijnen

van Pallandtweg 10, melkrundveehouderij

1988

2013

005636

1837

Milieuvergunningen Waardenburg

Ringweistraat 3, (her)stofferen auto-interieurs

1999

2013

005637

1819

Milieuvergunningen Varik

Weiweg 6a, melkrundveehouderij

1982

2013

005638

1877

Milieuvergunningen Waardenburg

Industrieweg 2, lassen kunststof

1999

2013

005639

1907

Milieuvergunningen Waardenburg

De Koeldert 30, dorpshuis

1994

2013

005640

1919

Milieuvergunningen Waardenburg

De Lage Paarden 2, rundveehouderij

1981

2013

005641

1827

Milieuvergunningen Waardenburg

Achterweg 11, autobedrijf

1997

2013

005642

1820

Milieuvergunningen Varik

Weiweg 8a, glastuinbouw

1999

2013

005643

1815

Milieuvergunningen Varik

Weiweg 7, fruitteeltbedrijf

1995

2013

005644

1814

Milieuvergunningen Varik

Weiweg 9, toeleveringsbedrijf en demonstratie bindmachines

1995

2013

005645

1906

Milieuvergunningen Waardenburg

De Koeldert 10, autoherstelinrichting

1991

2013

005646

1826

Milieuvergunningen Waardenburg

Achterweg 10, fruitteeltbedrijf

1994

2013

005647

1878

Milieuvergunningen Waardenburg

Industrieweg 3, opslagplaats van materieel

1993

2013

005648

1867

Milieuvergunningen Waardenburg

Heuvelstraat 26, champignonkwekerij

1990

2013

005649

1842

Milieuvergunningen Waardenburg

A.H. de Kockstraat 3b, herstelinrichting voor motorvoertuigen

1992

2013

005650

1812

Milieuvergunningen Varik

Weiweg 14, rioolgemaal

1997

2013

005651

1828

Milieuvergunningen Waardenburg

Achterweg 16, offsetdrukkerij

1998

2013

005652

1853

Milieuvergunningen Waardenburg

Filipsweistraat 9, auto-import/export

1999

2013

005653

1844

Milieuvergunningen Waardenburg

Dorpsstraat 5, slagerij

1994

2013

005654

7623

Milieuvergunningen Waardenburg

Donjon 27, trimsalon

2004

2013

005655

1811

Milieuvergunningen Varik

Weiweg 13, tuinbouwbedrijf

1995

2013

005656

1823

Milieuvergunningen Waardenburg

Achterweg 6, herstelinrichting voor auto's en landbouwwerktuigen

1991

2013

005657

6047

Milieuvergunningen Waardenburg

Heuvelstraat 24, op- en overslag en sorteerruimte fruit

1991

2013

005658

1869

Milieuvergunningen Waardenburg

Holweistraat 2, opslag oosterse tapijten

1999

2013

005659

1863

Milieuvergunningen Waardenburg

Heuvelstraat 2, fruitbedrijf

1997

2013

005660

1865

Milieuvergunningen Waardenburg

Heuvelstraat 24 (bij 24) en 8, gasreduceerkast

1983

2013

005661

1839

Milieuvergunningen Waardenburg

A.H. de Kockstraat 2 (bij), gasdrukregel- en meetstation

1990

2013

005662

7917

Milieuvergunningen Waardenburg

A.H. de Kockstraat 3c, fruitteeltbedrijf

2005

2013

005663

7142

Milieuvergunningen Waardenburg

Achterweg 40, opslag kantoorartikelen

2003

2013

005664

1923

Milieuvergunningen Waardenburg

De Pekdel 1, opslag propaan

1990

2013

005665

2957

Milieuvergunningen Waardenburg

Achterweg 19, schuim (polyether) verwerkende industrie

1999

2013

005666

1996

Milieuvergunningen Waardenburg

Veerstraat 23, melkrundveehouderij

1992

2013

005667

1920

Milieuvergunningen Waardenburg

De Lage Paarden 4, rundveehouderij

1983

2013

005668

6944

Milieuvergunningen Waardenburg

Industrieweg 29, onbemand tankstation met transportbedrijf

2002

2013

005669

1830

Milieuvergunningen Waardenburg

Koeweistraat 20, bronsgieterij

1997

2013

005670

1886

Milieuvergunningen Waardenburg

Industrieweg 17, kunststofverwerkende industrie

1985

2013

005671

1969

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg 14, herstelinrichting en groothandel motoren

1996

2013

005672

6371

Milieuvergunningen Waardenburg

Dorpsstraat 10, fabricage plastic kokers

2001

2013

005673

1876

Milieuvergunningen Waardenburg

Industrieweg 1a, werkplaats

1995

2000

005674

1868

Milieuvergunningen Waardenburg

Holweistraat 1, autoschadebedrijf

1994

2013

005675

1882

Milieuvergunningen Waardenburg

Industrieweg 6, technische handelsonderneming

1999

2013

005676

1896

Milieuvergunningen Waardenburg

Industrieweg 33, slagerij

1988

2013

005677

6310

Milieuvergunningen Waardenburg

Gasthuisstraat 18-19, schildersbedrijf

2001

2013

005678

1966

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg 8, herstelinrichting voor motorvoertuigen

1996

2013

005679

1918

Milieuvergunningen Waardenburg

De Lage Paarden 1, varkenshouderij

1978

2013

005680

6700

Milieuvergunningen Waardenburg

Industrieweg 8, 9 en 35, metaalbewerkingsbedrijf

2002

2013

005682

1852

Milieuvergunningen Waardenburg

Filipsweistraat 8, garagebedrijf

1996

2013

005683

6160

Milieuvergunningen Waardenburg

Heideweg 13, pluimveehouderij

1993

2013

005684

1554

Milieuvergunningen Neerijnen

Diepersestraat ong., gasreduceerstation

1981

2013

005685

6584

Milieuvergunningen Neerijnen

1e Tieflaarsestraat 23, laboratorium

2002

2013

005686

1443

Milieuvergunningen Haaften

Spintkampweg 1, pluimvee- en varkenshouderij

1997

2013

005687

7496

Milieuvergunningen Ophemert

De Geer 4, metaalbedrijf

2004

2013

005688

7741

Milieuvergunningen Ophemert

Dijkstraat 7, kunststofverwerkende industrie

1998

2013

005689

6477

Milieuvergunningen Ophemert

De Geer 13, autobedrijf

2001

2013

005690

7148

Milieuvergunningen Neerijnen

2e Tieflaarsestraat 3a, akkerbouwbedrijf

1995

2013

005691

1658

Milieuvergunningen Ophemert

Ophemertsestraat 9, fruitteeltbedrijf

1995

2013

005692

11065

Milieuvergunningen Ophemert

Molenstraat 41b, hoveniersbedrijf en boomkwekerij

2003

2013

005693

1536

Milieuvergunningen Hellouw

Onderweg 1, schapen- en kippenhouderij

1993

2013

005694

1646

Milieuvergunningen Ophemert

Kapelstraat 37, fokzeugenbedrijf

1998

2013

005695

1654

Milieuvergunningen Ophemert

Molenstraat 41b, hoveniersbedrijf en boomkwekerij

1989

2002

005696

1534

Milieuvergunningen Hellouw

Meikampgraaf 17, melkrundveehouderij

1988

2013

005697

6473

Milieuvergunningen Haaften

Hertog Karelweg 19, opslag bakkerijproducten

2001

2013

005698

1976

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg 33, stoffeerderij

1996

2013

005699

6324

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg 68, schildersbedrijf

2001

2013

005700

1955

Milieuvergunningen Waardenburg

Rijweg 28, rundveehouderij

1988

2013

005701

1952

Milieuvergunningen Waardenburg

Rijksweg A2, bergbezinkbassin

1994

2013

005702

1953

Milieuvergunningen Waardenburg

Rijweg ong., gasdrukregel- en meetstation

1990

2013

005703

1880

Milieuvergunningen Waardenburg

Industrieweg 5, opslag bestratingsmateriaal

1997

2013

005704

6408

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg 47, bloemisterij

2001

2013

005705

7169

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg 29, herstel en verkoop (brom)fietsen

2003

2013

005706

7657

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg 30, tandartspraktijk

2005

2013

005707

8066

Milieuvergunningen Waardenburg

Rijweg 6, beauty salon

2005

2013

005708

1972

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg 28, schildersbedrijf

1993

2013

005709

8260

Milieuvergunningen Waardenburg

Slimweistraat 5, melkrundveehouderij

2005

2013

005710

1922

Milieuvergunningen Waardenburg

Nieuwstraat 2, rundveehouderij met dierenpension

1991

2013

005711

1971

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg 24, detailhandel levensmiddelen

1991

2013

005712

1978

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg 43, horecabedrijf

1986

2013

005713

1925

Milieuvergunningen Waardenburg

Pompstraat 1, opslag goederen

1999

2013

005714

1940

Milieuvergunningen Waardenburg

Ringweistraat 6, opslag tegels en bouwmaterialen

1999

2013

005715

1957

Milieuvergunningen Waardenburg

Rijweg 30, opslag propaan

1992

2013

005716

1949

Milieuvergunningen Waardenburg

Ringweistraat 18, opslag, afwerken en testen metalen voorwerpen

1999

2013

005717

1963

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg 1, opslag meubels

1996

2013

005718

1926

Milieuvergunningen Waardenburg

Regterweistraat 1, restaurant

1999

2013

005719

1962

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg, rioolgemaal

1991

2013

005720

1874

Milieuvergunningen Waardenburg

Koeweistraat 5, opslag cosmetica

1999

2013

005721

6049

Milieuvergunningen Waardenburg

Industrieweg 10, opslag goederen

2000

2013

005722

1961

Milieuvergunningen Waardenburg

Slimweistraat 10, rundveehouderij

1994

2013

005723

1987

Milieuvergunningen Waardenburg

Veerstraat 8, melkrundveehouderij

1991

2013

005724

1975

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg 32, aannemersbedrijf

1994

2013

005725

6478

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg 73a, groothandel en transportbedrijf

2002

2013

005726

1879

Milieuvergunningen Waardenburg

Industrieweg 4, aannemingsbedrijf

1999

2013

005727

1883

Milieuvergunningen Waardenburg

Industrieweg 7, verkoop hogedrukreinigers, waterpompen, enz.

1992

2013

005728

1989

Milieuvergunningen Waardenburg

Veerstraat 13, melkrundveehouderij

1992

2013

005729

1956

Milieuvergunningen Waardenburg

Rijweg 29, opslag propaan

1991

2013

005730

1913

Milieuvergunningen Waardenburg

Koeweistraat 10, handel, reparatie en onderhoud koffie-automaten

1999

2013

005731

1780

Milieuvergunningen Varik

Bommelsestraat 6, bloemenkwekerij

1994

2013

005732

1766

Milieuvergunningen Tuil

St. Antoniestraat 35, rozenteelt

1993

2013

005733

1730

Milieuvergunningen Tuil

Bouwing 4, chrysantenteelt

1996

2013

005734

1650

Milieuvergunningen Ophemert

De Geer 22, timmerwerkplaats

1994

2013

005735

1399

Milieuvergunningen Haaften

Rijthoek 3a, aannemersbedrijf

1997

2013

005736

1487

Milieuvergunningen Heesselt

Kerklaan 10e, klussenbedrijf

1985

2013

005737

6946

Milieuvergunningen Haaften

Rijthoek 6a, schoonmaakbedrijf

2002

2013

005738

1475

Milieuvergunningen Heesselt

Gerestraat 6, melkrundveehouderij

1981

2013

005739

1474

Milieuvergunningen Heesselt

Gerestraat 4a, kantine

1993

2013

005740

1892

Milieuvergunningen Waardenburg

Industrieweg 25, electrotechniek

1998

2013

005741

11069

Milieuvergunningen Waardenburg

Koeweistraat 6, groothandel horecameubilair

2004

2013

005742

1476

Milieuvergunningen Heesselt

Gerestraat 6b, melkrundveehouderij

1999

2013

005743

6410

Milieuvergunningen Heesselt

Gerestraat 7, houtbewerking

2001

2013

005744

7666

Milieuvergunningen Ophemert

Bommelsestraat 14, champignonkwekerij

1997

2013

005745

1492

Milieuvergunningen Heesselt

Waalbandijk 90, opslag propaan

1997

2013

005746

1490

Milieuvergunningen Heesselt

Waalbandijk 68, opslag propaan

1996

2013

005747

6500

Milieuvergunningen Haaften

Rijthoek 11, meubelstoffeerbedrijf

2001

2013

005748

1473

Milieuvergunningen Heesselt

Gerestraat 3, fruitteeltbedrijf

1997

2013

005749

1470

Milieuvergunningen Heesselt

Gerestraat 1, glastuinbouwbedrijf

1996

2013

005750

1464

Milieuvergunningen Heesselt

Donkerstraat 21a, fruitteelt- en akkerbouwbedrijf

1997

2013

005751

1483

Milieuvergunningen Heesselt

Gerestraat 35a, buurthuis

1994

2013

005752

1469

Milieuvergunningen Heesselt

Gerestraat 10 (bij), rioolgemaal

1977

2013

005753

 

1485

Milieuvergunningen Heesselt

Kerklaan 10f, tuinbouwbedrijf

1999

2013

005754

6043

Milieuvergunningen Heesselt

Gerestraat 1a, kantine

2000

2013

005755

1493

Milieuvergunningen Heesselt

Waalbandijk 100, opslag propaan

1985

2013

005756

1494

Milieuvergunningen Heesselt

Waalbandijk 102, melkrundveehouderij

1992

2013

005757

6760

Milieuvergunningen Haaften

Rijthoek, schildersbedrijf

2002

2013

005758

7669

Milieuvergunningen Ophemert

Akkersestraat 7, opslag van kermismaterieel

2002

2013

005759

1467

Milieuvergunningen Heesselt

Esterweg 58, melkrundveehouderij

1981

2013

005760

6201

Milieuvergunningen Haaften

Rijthoek 14, bouwmarkt/toonzaal keukens en badkamers

2001

2013

005761

1434

Milieuvergunningen Haaften

Marijkestraat 33, melkrundveehouderij

1982

1434

005762

1468

Milieuvergunningen Heesselt

Gemeneweg 4, opslag propaan

1995

2013

005763

1461

Milieuvergunningen Heesselt

Donkerstraat 11, veehouderij

1986

2013

005764

1466

Milieuvergunningen Heesselt

Esterweg 62, opslag propaan

1991

2013

005765

1447

Milieuvergunningen Haaften

Waalbandijk 52, autoherstelinrichting

1991

2013

005766

1444

Milieuvergunningen Haaften

Steenweg 4, gemeenschapshuis

1994

2013

005767

7667

Milieuvergunningen Ophemert

Bommelsestraat 21, akkerbouw- en fruitteeltbedrijf

2000

2013

005768

1440

Milieuvergunningen Haaften

Rijthoek 1, garagebedrijf

1997

2013

005769

8060

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweistraat 22, opslag- en transport

2004

2013

005770

8143

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg 70 en Zandweg 56a, fruitkwekerij

2005

2013

005771

2024

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweistraat 12, opslag en handel computerbenodigdheden

1994

2013

005772

1695

Milieuvergunningen Opijnen

Stoepstraat 1, hervormd centrum

1994

2013

005773

1362

Milieuvergunningen Haaften

Bernhardstraat 4, bejaardenhuis

1989

2013

005774

1491

Milieuvergunningen Heesselt

Waalbandijk 82, schildersbedrijf

1992

2013

005775

1982

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg 71, fruitteeltbedrijf

1997

2013

005776

1997

Milieuvergunningen Waardenburg

Veerstraat 27, melkrundveehouderij

1997

2013

005777

1682

Milieuvergunningen Ophemert

Weverstraat 3, verenigingsgebouw

1994

2013

005778

1456

Milieuvergunningen Heesselt

Bommelsestraat, gasreduceerkast

1975

2013

005779

7953

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweg 41, fruitteeltbedrijf

2005

2013

005780

1615

Milieuvergunningen Ophemert

Bommelsestraat 14, gasdrukregel- en meetstation

1991

2013

005781

2025

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweistraat 13, opslag zoetwaren

1997

2013

005782

2013

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweg 17, rundveehouderij

1988

2013

005783

10947

Milieuvergunningen Varik

Weiweg ong., opslag

1997

2013

005784

7146

Milieuvergunningen Varik

Waalbandijk 12, alcoholstokerij

2003

2013

005785

1343

Milieuvergunningen Est

Estse Omloop 2, fruitteeltbedrijf

1995

2013

005786

1901

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweistraat 19, opslag sokken

1995

2013

005787

2001

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweg 1a, kantine

1994

2013

005788

1701

Milieuvergunningen Opijnen

Waaldijk 16, cafe met cafetaria

1960

2013

005789

2028

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweistraat 16, herstelinrichting grondverzetmachines

1995

2013

005790

1516

Milieuvergunningen Hellouw

Meikampgraaf 4, melkrundveehouderij

1989

2013

005791

1514

Milieuvergunningen Hellouw

Meikampgraaf 2, melkrundveehouderij

1992

2013

005792

7102

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweg ong., snackwagen

2003

2013

005793

2014

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweg 19, fruitteeltbedrijf

1994

2013

005794

7952

Milieuvergunningen Varik

Waalbandijk 8, cafe

2005

2013

005795

1519

Milieuvergunningen Hellouw

Meikampgraaf 6, melkrundveehouderij

1988

2013

005796

1999

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweg ong., gasdrukregel en -meetstation

1992

2013

005797

2010

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweg 9, teelt van snijbloemen

1998

2013

005798

6048

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweg 9 (bij), gasdrukregel- en meetstation

1987

2013

005799

1681

Milieuvergunningen Ophemert

Waalbandijk 75, Zennewijnen, fruitteeltbedrijf

1997

2013

005800

1831

Milieuvergunningen Waardenburg

Achterweg 27, timmerwerkplaats

1994

2013

005801

7920

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweg 54a, tuinbouwbedrijf

2002

2013

005802

1515

Milieuvergunningen Hellouw

Meikampgraaf 3, melkrundvee- en varkenshouderij

1993

2013

005803

2005

Milieuvergunningen Waardenburg

Zandweg 1b, kantine

1994

2013

005804

1983

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg 74, veehouderij

1993

2013

005805

10802

Milieuvergunningen Tuil

St. Antoniestraat 36, glastuinbouw

2004

2013

005806

1626

Milieuvergunningen Ophemert

Bommelsestraat 84, melkrundveehouderij

1991

2013

005807

11090

Milieuvergunningen Haaften

Marijkestraat 36, rundvee- en pluimveehouderij

1986

2012

005808

1500

Milieuvergunningen Hellouw

Korfgraaf ong., gasdrukregel- en meetstation

1990

2013

005809

7172

Milieuvergunningen Waardenburg

Steenweg 48, reparatie wasautomaten

2003

2013

005810

1472

Milieuvergunningen Heesselt

Gerestraat 2, melkrundveehouderij

1998

2013

005811

1524

Milieuvergunningen Hellouw

Meikampgraaf 9, schapenhouderij en loonbedrijf

1994

2013

005812

1420

Milieuvergunningen Haaften

Margrietstraat 8, fruitteeltbedrijf

1994

2013

005813

2004

Milieuvergunningen Waardenburg

Heideweg 2, fruitteeltbedrijf

1994

2013

005814

1430

Milieuvergunningen Haaften

Marijkestraat 24, melkrundveehouderij

1992

2013

005815

11091

Milieuvergunningen Waardenburg

Filipsweistraat 4, automobielbedrijf

2000

2013

005816

1928

Milieuvergunningen Waardenburg

Regterweistraat 7, congrescentrum

1999

2014

005822

1580

Milieuvergunningen Neerijnen

Steenweg Noord 50, fruitbedrijf

1992

2013

005827