Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Nieuw-Lekkerland

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Nieuw-Lekkerland
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp09-0744

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, 147, 149a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-200619-01-2015Onbekend

09-02-2006

De Klaroen,

Onbekend

Tekst van de regeling

De raad der gemeente Nieuw-Lekkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 december 2005;

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen wil van de bewoner wordt binnengetreden;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van de een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Nieuw-Lekkerland d.d. 9 februari 2006.

De plaatsvervangend raadsgriffier, De voorzitter,

E.G. Bunt O. Sierksma