Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende een handboek kabels en leidingen Nijkerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende een handboek kabels en leidingen Nijkerk
CiteertitelHandboek kabels en leidingen Nijkerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageHandboek kabels en leidingen Nijkerk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 3 Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Nijkerk

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2017nieuwe regeling

08-11-2016

Gemeenteblad 2017, 4710

772148

Tekst van de regeling

Intitulé

Handboek kabels en leidingen Nijkerk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

 

 

gelet op artikel 3 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Nijkerk;

 

 

b e s l u i t :

  • 1.

    het Handboek kabels en leidingen Nijkerk vast te stellen zoals dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit;

  • 2.

    dit besluit inclusief bijlage bekend te maken in het gemeenteblad;

  • 3.

    dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin het wordt bekendgemaakt

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college

van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk

op 8 november 2016,

de secretaris, de heer G. van Beek.

de burgemeester, de heer mr. drs. G.D. Renkema.

Bijlage 1 Handboek kabels en leidingen Nijkerk

 

Handboek kabels en leidingen Nijkerk