Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent waarderingssubsidies Nadere regeling waarderingssubsidies 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent waarderingssubsidies Nadere regeling waarderingssubsidies 2012
CiteertitelNadere regeling waarderingssubsidies 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Nadere regeling waarderingssubsidies 2013.

Deze regeling vervangt de Nadere regeling waarderingssubsidies 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2 lid 3 Subsidieregeling Welzijn gemeente Nijkerk
  2. artikel 2 lid 4 Subsidieregeling Welzijn gemeente Nijkerk
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-201101-01-2014nieuwe regeling

01-02-2011

De Stad Nijkerk, 13-04-2011

120060

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling waarderingssubsidies 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

 

gelet op artikel 2, derde en vierde lid, van de Subsidieregeling Welzijn gemeente Nijkerk, zoals deze luidt na vaststelling van de eerste wijziging;

 

 

besluit :

 

 

vast te stellen de volgende

 

 

Nadere regeling waarderingssubsidies 2012

 

Artikel 1 Aanwijzing waarderingssubsidies

Voor de werksoorten, producten dan wel activiteiten die zijn vermeld ih het overzicht dat deel uitmaakt van deze nadere regeling, kunnen voor het jaar 2011 geen budgetsubsidies, maar uitsluitend waarderingssubsidies worden aangevraagd, met toepassing van de daarbij aangegeven subsidienormering en eventuele aanvullende voorschriften.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze nadere regeling waarderingssubsidies 2012 treedt in werking op de dag na de bekendmaking en is van toepassing op subsidieaanvragen voor het jaar 2012.

Nijkerk, 1 februari 2011

Burgemeester en wethouders van Nijkerk

de secretaris, mevr. mr. M.D. Haalstra

de burgemeester, de heer mr. drs. G.D. Renkema