Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent waarderingssubsidies Nadere regeling waarderingssubsidies 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent waarderingssubsidies Nadere regeling waarderingssubsidies 2015
CiteertitelNadere regeling waarderingssubsidies 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2 lid 3 Subsidieregeling Welzijn gemeente Nijkerk
 2. artikel 2 lid 4 Subsidieregeling Welzijn gemeente Nijkerk
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-201817-04-2019artikel 3

11-09-2018

gmb-2018-197003

1266520 / 1266529
11-04-201718-09-2018artikel 1, 2, 3

04-04-2017

Gemeenteblad 2017, 55043

886280
18-06-201611-04-2017artikel 1, 2, 3

14-06-2016

Gemeenteblad 2016, 80088

743023
22-07-201518-06-2016artikel 1, 2, 3

14-07-2015

Gemeenteblad 2015, 66115

481902
24-05-201422-07-2015nieuwe regeling

20-05-2014

Gemeenteblad 2014, 28690

379979

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent waarderingssubsidies Nadere regeling waarderingssubsidies 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk;

 

gelet op artikel 2, derde en vierde lid, van de Subsidieregeling Welzijn gemeente Nijkerk;

 

besluit vast te stellen de volgende

 

Nadere regeling waarderingssubsidies 2015

Artikel 1. Aanwijzing waarderingssubsidies

Voor de werksoorten, producten dan wel activiteiten die zijn vermeld in het overzicht dat deel uitmaakt van deze nadere regeling, kunnen voor de jaren 2015 en volgende geen budgetsubsidies, maar uitsluitend waarderingssubsidies worden aangevraagd, met toepassing van de daarbij aangegeven subsidienormering en eventuele aanvullende voorschriften.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze nadere regeling waarderingssubsidies 2015 treedt in werking op de dag na de bekendmaking en is van toepassing op subsidieaanvragen voor de jaren 2015 en volgende.

Artikel 3. Vaststellen indexering

 • 1.

  De subsidie per aanvraag wordt berekend met toepassing van Bijlage 1.

 • 2.

  Het berekende totaalbedrag wordt jaarlijks met de volgende percentages cumulatief verhoogd:

  • -

   in het subsidiejaar 2018 met 2,5%,

  • -

   in het subsidiejaar 2019 bovendien met het percentage dat de raad bij de Programmabegroting 2019-2022 vaststelt.

Artikel 4. Vereiste stukken bij de aanvraag

Iedere subsidieaanvrager moet een aantal stukken aanleveren alvorens de aanvraag in behandeling kan worden genomen. Iedere aanvraag moet voorzien zijn van het aanvraagformulier, een exploitatiebegroting en een werk- en activiteitenplan. Mochten er nog aanvullende gegevens nodig zijn dan staat dat per werksoort benoemd in de regeling.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering

van 20 mei 2014, 

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris, mevrouw mr. M.D. Haalstra.

de burgemeester, de heer mr. drs. G.D. Renkema.

Bijlage 1 Overzicht waarderingssubsidies 2015

Overzicht waarderingssubsidies 2015

Bijlage 2 Overzicht gesubsidieerde instellingen 2014

Overzicht gesubsidieerde instellingen 2014