Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Subsidieregeling Instandhouding historische molens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Instandhouding historische molens
CiteertitelSubsidieregeling Instandhouding historische molens
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art 4, lid 3 Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-2015Onbekend

06-10-2015

GB 2015/93709

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

SubsidieregelingInstandhouding historische molens

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;

overwegende dat:

in de Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 een nieuwe regeling voor subsidies is aangekondigd voor de instandhouding van historische molens en stoomgemalen;

en

gelet op artikel 4, derde lid van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking;

besluiten vast te stellen de:

 

SubsidieregelingInstandhouding historische molens.

 

Algemeen

De provincie Gelderland heeft subsidie voor instandhouding van historische molens beschikbaar. De gemeente dient deze subsidie bij de provincie aan te vragen. Vervolgens moet de gemeente de ontvangen subsidie aan de moleneigenaar verlenen.

 

Artikel 1 Doel

Subsidie wordt verstrekt voor het in stand houden van de historische molen aan de Hatertseweg 12-14 (St. Annamolen) en de molen aan de Looimolenweg 15 (Looimolen) in de gemeente Nijmegen.

Artikel 2 Aanvraag

De eigenaar van het monument of de molen waaraan de subsidie ten goede komt kan éénmalig een aanvraag indienen.

De aanvraag moet worden ingediend tussen 1 maart 2014 en 31 december 2016.

Artikel 3 Wie kunnen in aanmerking komen

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van historische molens of stoomgemalen die een provinciale draaipremie hebben ontvangen.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt € 3.100,- per historische molen of stoomgemaal die een draaipremie heeft ontvangen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na het collegebesluit.

 

 

Nijmegen, 6 oktober 2015.

 

De Gemeentesecretaris,

drs. B. van der Ploeg

 

 

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls