Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Machtigingsbesluit klachtbehandeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMachtigingsbesluit klachtbehandeling
CiteertitelMachtigingsbesluit klachtbehandeling
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2015Nieuwe regeling

11-11-2015

gmb 2015-115903

raadsvoorstelnr. 136/2015

Tekst van de regeling

Intitulé

MACHTIGINGSBESLUIT KLACHTBEHANDELING

 

 

 

Definities:

 • a.

  Afhandeling:

  • -

   het nemen van een klachtbeslissing;

  • -

   de beslissing tot het buiten behandeling laten van de klacht;

  • -

   het treffen van een minnelijke regeling met de klager.

 • b.

  Voorbereiding: o.a. het horen van de klager (hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht).

 • c.

  Klachtbehandelaar: medewerkers van het team Rechtsbescherming van de afdeling Juridische Zaken (JZ20).

   

Volg nr.

Omschrijving

Bevoegde orgaan

Machtiging

Machtiging

Nadere bepalingen en voorschriften

 

Algemeen

 

 

 

 

1

Het verdagen van de afhandelingstermijn met ten hoogste 4 weken (art. 9:11 lid 2 Awb)

Raad

B&W

Burgemeester

Klachtbehandelaar

 

 

 

Klachten over de raad

 

 

 

 

2

Het verrichten van de voorbereidingshandelingen en de advisering met het oog op de afhandeling van de klacht, in de gevallen dat de raad, vanwege het eenvoudige en/of administratief-procedurele karakter van de klacht, de burgemeester heeft gemachtigd tot afhandeling

Raad

Burgemeester

Klachtbehandelaar

In beginsel beslist de raad zelf over klachten die over hem worden ingediend, na advisering door de Commissie voor bezwaarschriften. De raad kan klachten

doorverwijzen naar de burgemeester (als raadsvoorzitter) om deze namens de raad af te handelen. Dit gebeurt steeds per geval.

3

Beslissen dat de klacht niet-ontvankelijk is op grond van art. 9:4 Awb

Raad

Burgemeester

Griffier

 

4

Beslissen om de klacht niet in behandeling te nemen op grond van art. 9:8 Awb

Raad

Burgemeester

Griffier

 

5

Optreden namens de raad in de klachtprocedure, tenzij deraad zelf een vertegenwoordiger heeft aangewezen

Raad

Griffier

Door de griffier aan te wijzen functionaris

Bij klachten over de raad hoort, tenzij de klacht is doorverwezen naar de burgemeester (alsraadsvoorzitter), de Commissie voor bezwaarschriften de klager en een vertegenwoordiger van de raad. Als de aangewezen functionaris werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het college, treedt hij niet namens de raad op als de leden van de Directieraad, de secretaris of het college daartegen bezwaar heeft/hebben. De raad blijft steeds bevoegd zelf een vertegenwoordiger, bijvoorbeeld uit zijn midden, aan te wijzen.

6

Het verschaffen van inlichtingen aan de Nationale ombudsman als deze om een onderzoek is verzocht

Raad

Burgemeester

Griffier

 

 

Klachten over de griffier

 

 

 

 

7

Afhandeling van klachten

Raad

Burgemeester

 

Klachten over de griffier worden ter kennisname aan raad gezonden. In voorkomende gevallen kan de raad de afhandeling aan zich houden. In dat geval adviseert de Commissie voor bezwaarschriften

8

Beslissen dat de klacht niet-ontvankelijk is op grond van art. 9:4 Awb

Raad

Burgemeester

 

 

9

Beslissen om de klacht niet in behandeling te nemen op grond van art. 9:8 Awb

Raad

Burgemeester

 

 

10

Het verrichten van de voorbereidingshandelingen en de advisering met het oog op de afhandeling van de klacht

Raad

Burgemeester

Klachtbehandelaar

 

11

Het verschaffen van inlichtingen aan de Nationale ombudsman als deze om een onderzoek is verzocht

Raad

Burgemeester

 

 

 

Klachten over griffiemedewerkers

 

 

 

 

12

Afhandeling van klachten

Raad

Griffier

 

 

13

Beslissen dat de klacht niet-ontvankelijk is op grond van art. 9:4 Awb

Raad

Griffier

 

 

14

Beslissen om de klacht niet in behandeling te nemen op grond van art. 9:8 Awb

Raad

Griffier

 

 

15

Het verrichten van de voorbereidingshandelingen en de advisering met het oog op de afhandeling van de klacht

Raad

Griffier

Klachtbehandelaar

 

16

Het verschaffen van inlichtingen aan de Nationale ombudsman als deze om een onderzoek is verzocht

Raad

Griffier

 

 

 

Klachten over het college ofeen wethouder

 

 

 

 

17

a.beslissing dat de klager niet wordt gehoord vanwege kennelijke ongegrondheid van de klacht;

b.besluit tot ongegrondverklaring van de klacht vanwege kennelijke ongegrondheid;

c.tegemoetkomen aan de klacht in minnelijk overleg met de klager

B&W

Burgemeester

 

 

18

Beslissen dat de klacht niet-ontvankelijk is op grond van art. 9:4 Awb

B&W

Burgemeester

AL JZ00

 

19

Beslissen om de klacht niet in behandeling te nemen op grond van art. 9:8 Awb

B&W

Burgemeester

 

 

20

Het verrichten van de voorbereidingshandelingen en de advisering met het oog op de afhandeling van de klacht

B&W

Klachtbehandelaar

Klachtbehandelaar

 

21

Het verschaffen van inlichtingen aan de Nationale ombudsman als deze om een onderzoek is verzocht

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

Klachten over de burgemeester

 

 

 

 

22

Beslissen dat de klacht niet-ontvankelijk is op grond van art. 9:4 Awb

Burgemeester

AL JZ00

 

 

23

Het verrichten van de voorbereidingshandelingen en de advisering met het oog op de afhandeling van de klacht

Burgemeester

Klachtbehandelaar

 

 

24

Het verschaffen van inlichtingen aan de Nationale ombudsman als deze om een onderzoek is verzocht

Burgemeester

Gemeentesecretaris

 

 

 

Klachten over de gemeentesecretaris

 

 

 

 

25

a.beslissing dat de klager niet wordt gehoord vanwege kennelijke ongegrondheid van de klacht;

b.besluit tot ongegrondverklaring van de klacht vanwege kennelijke ongegrondheid;

c.tegemoetkomen aan de klacht in minnelijk overleg met de klager.

B&W

Burgemeester

 

 

26

Beslissen dat de klacht niet-ontvankelijk is op grond van art. 9:4 Awb

B&W

Burgemeester

AL JZ00

 

27

Beslissen om de klacht niet in behandeling te nemen op grond van art. 9:8 Awb

B&W

Burgemeester

AL JZ00

 

28

Het verrichten van de voorbereidingshandelingen en de advisering met het oog op de afhandeling van de klacht

B&W

Klachtbehandelaar

 

 

29

Het verschaffen van inlichtingen aan de Nationale ombudsman als deze om een onderzoek is verzocht

B&W

Burgemeester

 

 

 

Klachten over een lid van de Directieraad

 

 

 

 

30

a.beslissing dat de klager niet wordt gehoord vanwege kennelijke ongegrondheid van de klacht;

b.besluit tot ongegrondverklaring van de klacht vanwege kennelijke ongegrondheid;

c.tegemoetkomen aan de klacht in minnelijk overleg met de klager.

B&W

Burgemeester

 

 

31

Beslissen dat de klacht niet-ontvankelijk is op grond van art. 9:4 Awb

B&W

Burgemeester

AL JZ00

 

32

Beslissen om de klacht niet in behandeling te nemen op grond van art. 9:8 Awb

B&W

Burgemeester

AL JZ00

 

33

Het verrichten van de voorbereidingshandelingen en de advisering met het oog op de afhandeling van de klacht

B&W

Klachtbehandelaar

 

 

34

Het verschaffen van inlichtingen aan de Nationale ombudsman als deze om een onderzoek is verzocht

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

 

Klachten over een afdelingshoofd

 

 

 

 

35

Afhandeling van klachten

B&W

Leden Directieraad

Klachtbehandelaar

De machtiging aan de klachtbehandelaar betreft uitsluitend:

Het tegemoetkomen aan de klacht in minnelijk overleg met de klager, voor zover de minnelijke regeling geen juridische, financiële of personele consequenties van betekenis heeft voor de gemeente of voor bij de zaak betrokken personen.

36

Beslissen dat de klacht niet-ontvankelijk is op grond van art. 9:4 Awb

B&W

Leden Directieraad

AL JZ00

 

37

Beslissen om de klacht niet in behandeling te nemen op grond van art. 9:8 Awb

B&W

Leden Directieraad

AL JZ00

 

38

Het verrichten van de voorbereidingshandelingen en

advisering met het oog op de afhandeling

B&W

Leden Directieraad

Klachtbehandelaar

 

39

Het verschaffen van inlichtingen aan de Nationale ombudsman als deze om een onderzoek is verzocht

B&W

Leden Directieraad

 

 

 

Klachten over een gedraging van de ambtelijke organisatie of medewerkers met uitzondering van de secretaris, de leden van de Directieraad, de griffier, griffiemedewerkers en afdelingshoofden

 

 

 

 

40

Afhandeling van klachten

B&W

AH

Klachtbehandelaar

In geval van klachten tegen een medewerker van JZ20 (team Rechtsbescherming) wijst AL JZ00 een andere klachtbehandelaar aan.

De machtiging aan de klachtbehandelaar betreft uitsluitend:

Het tegemoetkomen aan de klacht in minnelijk overleg met de klager, voor zover de minnelijke regeling geen juridische, financiële of personele consequenties van betekenis heeft voor de gemeente of voor bij de zaak betrokken personen.

41

Beslissen dat de klacht niet-ontvankelijk is op grond van art. 9:4 Awb

B&W

AH

AL JZ00

 

42

Beslissen om de klacht niet in behandeling te nemen op grond van art. 9:8 Awb

B&W

AH

AL JZ00

 

43

Het verrichten van de voorbereidingshandelingen en advisering met het oog op de afhandeling

B&W

AH

Klachtbehandelaar

In geval van klachten tegen een medewerker van JZ20 (team Rechtsbescherming) wijst AL JZ00 een andere klachtbehandelaar aan

44

Het verschaffen van inlichtingen aan de Nationale ombudsman als deze om een onderzoek is verzocht

B&W

AH