Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Besluit tot hernieuwde aanwijzing Tunnelweg als locatie voor cameratoezicht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot hernieuwde aanwijzing Tunnelweg als locatie voor cameratoezicht
CiteertitelBesluit tot hernieuwde aanwijzing Tunnelweg als locatie voor cameratoezicht
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 151c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-201601-01-2020Onbekend

17-06-2016

Gmb 2016-84328

Reg.nr: 16.0006025

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot hernieuwde aanwijzing Tunnelweg als locatie voor cameratoezicht

 

 

Besluit burgemeester tot hernieuwde aanwijzing Tunnelweg als locatie voor cameratoezicht in de zin van artikel 151c Gemeentewet

 

De burgemeester van de gemeente Nijmegen

d.d. 17 juni 2016;

Gelet op

Artikel 151c Gemeentewet en artikel 2.8.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

Overwegende dat

 • ·

  het in het kader van het belang van de handhaving van de openbare orde en (subjectieve) veiligheid van de gebruikers van de Stationstunnel het noodzakelijk is gebleken het cameratoezicht, gebaseerd op de bevoegdheid van artikel 151c Gemeentewet, voor een langere periode voort te zetten;

 • ·

  het cameratoezicht in de Stationstunnel door de gezagsdriehoek is geëvalueerd en met de gemeenteraad besproken;

 • ·

  in de gezagsdriehoek de periode dat het daadwerkelijk gebruik van de camera’s plaatsvindt en de uitkijktijden besproken zijn en geen aanleiding is gezien deze aan te passen;

 • ·

  het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 • ·

  de fysieke situatie van de Stationstunnel een grote rol speelt in de veiligheidssituatie van dit gebied en dat die zoveel mogelijk geoptimaliseerd is;

 • ·

  er gelet op het feit dat er geen mogelijke piekmomenten aan te geven zijn voor de mogelijke openbare ordeverstoringen gekozen wordt voor een dagelijks gebruiks- en uitkijktijdenregime;

Besluit

 • 1.

  de toepassing van cameratoezicht als bedoeld in artikel 151c Gemeentewet jo artikel 2.8.1 APV in de Stationstunnel, waarmee is gestart in juni 2008 en verlengd in 2014, voor langere tijd voort te zetten;

 • 2.

  de Stationstunnel, gelegen aan de Tunnelweg, opnieuw aan te wijzen als openbare plaats, als bedoeld in artikel 151c Gemeentewet met ingang van 1 juli 2016;

 • 3.

  de duur van de plaatsing van camera’s, als bedoeld in artikel 151c Gemeentewet, te laten eindigen op 1 juli 2021;

 • 4.

  de periode, waarin het daadwerkelijk gebruik van de camera’s plaatsvindt, vast te stellen op 24 uur per dag;

 • 5.

  als uitkijktijden, gedurende welke periode de met de camera’s gemaakte beelden in elk geval rechtstreeks worden uitgekeken, vast te stellen de periode tussen 18.00 uur en 01.00 uur.

De burgemeester van Nijmegen,

 

Drs. H.M.F. Bruls