Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Uitvoeringsregeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Nijmegen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Nijmegen 2014
CiteertitelUitvoeringsregeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Nijmegen 2014
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageTabellen BRP

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen
 2. Wet bescherming persoonsgegevens
 3. Gelet op artikel 156 Gemeentewet
 4. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Nijmegen 2014
 5. Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen
 6. Besluiten 2014-0000150181 en 2014-0000173645 van De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-201406-01-2014Onbekend

18-09-2014

Gemeenteblad 2014/079

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Nijmegen 2014

Het hoofd van de afdeling publiekszaken van de gemeente Nijmegen

Gelet op de

 

 • ·

  Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

 • ·

  Wet bescherming persoonsgegevens

 • ·

  Gelet op artikel 156 Gemeentewet

 • ·

  Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Nijmegen 2014

 • ·

  Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen

 • ·

  Besluiten 2014-0000150181 en 2014-0000173645 van De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Besluit vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:

 

 

Uitvoeringsregeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Nijmegen 2014

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Persoonsgegevens worden aan medewerkers van de gemeente Nijmegen slechts verstrekt indien voldaan wordt aan de eisen als omschreven in bijlage 1 van deze uitvoeringsregeling.

Artikel 2: Wijze van verstrekking

Indien aan de vereisten omschreven in het eerste lid van deze regeling is voldaan, vindt de verstrekking plaats als omschreven in bijlage 1 van deze uitvoeringsregeling.

Artikel 3: Verstrekte gegevens

Gezien de besluiten van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan een verstrekking plaatsvinden op de volgende niveaus:

 • 1.

  Identificerend;

 • 2.

  Adressen;

 • 3.

  Identificerend, nationaliteit en verblijfstitel;

 • 4.

  Familierelaties;

 • 5.

  Adressen en familierelaties;

 • 6.

  Volledig

De bijbehorende profielen zijn beschreven in bijlage 2 van deze uitvoeringsregeling.

Artikel 4: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze uitvoeringsregeling kan worden aangehaald als: uitvoeringsregeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Nijmegen 2014 (Uitvoeringsregeling BRP 2014)

   

Nijmegen, 18 september 2014

 

Het hoofd van de afdeling Publiekszaken,

Mevrouw drs. C.M.E. van Well