Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2019 A

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2019 A
CiteertitelTarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2019 A
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpParkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-201903-06-2019Vervangende regeling

29-01-2019

gmb-2019-29093

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2019 A

Artikel 1  

De tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen zijn als volgt vastgesteld:

 

 

Tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2019 A

BTW:

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kortparkeertarieven per uur

 

 

 

 

 

 

 

Locatie

08:00 en 18:00 uur

18:00 en 08:00 uur

Maximum per etmaal

diversen

 

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

incl. BTW

 

Eiermarkt

€ 2,31

€ 2,80

€ 0,41

€ 0,50

€ 9,09

€ 11,00

 

Nieuwstraat

€ 2,31

€ 2,80

€ 0,41

€ 0,50

€ 9,09

€ 11,00

 

Kelfkensbos

€ 2,31

€ 2,80

€ 0,41

€ 0,50

€ -

€ -

 

Mariënburg

€ 2,31

€ 2,80

€ 0,41

€ 0,50

€ 9,09

€ 11,00

 

Keizer Karel

€ 2,31

€ 2,80

€ 0,41

€ 0,50

€ 9,09

€ 11,00

 

CWZ

€ 1,49

€ 1,80

€ -

€ -

€ 4,96

€ 6,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Abonnementstarieven per maand

 

 

 

 

 

 

 

Locatie

bewoners

Bedrijven*

Bedrijven**

diversen

 

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

incl. BTW

 

Eiermarkt

€ 28,93

€ 35,00

€ 53,72

€ 65,00

€ 82,64

€ 100,00

 

Nieuwstraat

€ 28,93

€ 35,00

€ 53,72

€ 65,00

€ 82,64

€ 100,00

 

Kelfkenbos

€ 28,93

€ 35,00

€ 53,72

€ 65,00

€ 82,64

€ 100,00

 

Mariënburg

€ 28,93

€ 35,00

€ 53,72

€ 65,00

€ 82,64

€ 100,00

 

Keizer Karel

€ 28,93

€ 35,00

€ 53,72

€ 65,00

€ 82,64

€ 100,00

 

Abonnement bewoners VVE Marikenstraat (overdraagbaar)

€ 28,68

€ 34,70

€ -

€ -

€ -

€ -

garage Stadhuis, Nieuwstraat

Plein 1944

€ 28,93

€ 35,00

€ 53,72

€ 65,00

€ 82,64

€ 100,00

-

CWZ

€ -

€ -

€ -

€ -

€ 5,63

€ 6,81

Personeels-abonnement CWZ

* zakelijk abonnement geldig van maandag t/m vrijdag

** zakelijk abonnement geldig van maandag t/m zondag

 

 

D. Speciale tarieven

 

 

 

excl. BTW

incl. BTW

1. P+R Nijmegen Noord

 

 

a: dagkaart

€ 2,89

€ 3,50

b: weekkaart

€ 9,09

€ 11,00

c: maandkaart

€ 34,71

€ 42,00

d: vanaf 18.00 uur tot 6.00 uur

€ 0,41 per uur

€ 0,50 per uur

2. Parkeerterrein Ovatonde tijdens evenementen

 

 

a: dagkaart

€ 2,89

€ 3,50

b: weekkaart

€ 9,09

€ 11,00

3. Parkeren op Transferium P+R Noord en Ovatonde gedurende de

Vierdaagse:

 

 

a: voor de deelnemers aan de wandelmars per dag

€ 6,20

€ 7,50

b: voor de bezoekers per dag

€ 8,26

€ 10,00

.   Parkeren in een centrumgarage gedurende de Vierdaagse voor deelnemers aan de wandelmars

€ 8,26

€ 10,00

5. Parkeren in alle garages met de Winterdagkaart gedurende de

actieperiode tussen maximaal 9 december en 8 januari

 

€ 6,61

€ 8,00

6. Uitreiking van een uitrijkaart ten gevolge van een beschadigde of verloren kaart:

 

 

a: CWZ per kaart

€ 16,53

€ 20,00

b: Overige locaties waar sprake is van betaling achteraf per dag

€ 41,32

€ 50,00

7. Arrangementstarief voor musea in de garage Kelfkensbos per dag

€ 8,26

€ 10,00

8. Arrangementstarief voor hotels in alle garages per dag

€ 7,44

€ 9,00

9. Arrangementstarief voor het Casino in de garage Kelfkensbos per stuk:

 

 

a: kaarten geldig tussen 18:00 en 06:00 uur

€ 1,65

€ 2,00

b: kaarten geldig tussen 09:00 en 18:00 uur

€ 4,13

€ 5,00

10. Parkeerkaarten CWZ:

 

 

a:dagabonnement

€ 4,96

€ 6,00

b: weekabonnement

€ 19,83

€ 24,00

 

Artikel 2  

College en Wethouders kunnen bij evenementen voor beperkte periode afwijken van bovengenoemde tarieven.

 

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking op 8 februari 2019

Dit besluit wordt aangehaald als: Tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2019 A

 

 

 

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen, op 29 januari 2019.

De Gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls

Toelichting tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2019 A

Omdat de in dit besluit genoemde locaties niet openbaar zijn in de zin van de Wegenwet kunnen alleen privaatrechtelijke tarieven worden geheven. Hierover is de gemeente Btw-plichtig. Dit geldt zowel voor de kortparkeertarieven als voor de abonnementen.