Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Aanwijzing toezichthouders Basisregistratie personen (BRP) gemeente Nijmegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthouders Basisregistratie personen (BRP) gemeente Nijmegen
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGBA - Brp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-201901-02-2019Nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-74009

Collegebesluit d.d. 26 maart 2019, nr. 4.9

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders Basisregistratie personen (BRP) gemeente Nijmegen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

overwegende dat:

op grond van artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), het college van burgemeester en wethouders ambtenaren kan aanwijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van deze wet en het opleggen van een bestuurlijke boete, zoals bedoeld in artikel 4.17 van de wet Basisregistratie Personen;

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4.2 en 4.17 Wet basisregistratie personen,

BESLUIT

- de buitendienstmedewerker(s) van de afdeling Publiekszaken;

- de medewerkers Publiekszaken;

- de integraal toezichthouders (BOA’s) van Toezicht en Handhaving

 

aan te wijzen als gemeentelijke toezichthouders op de naleving van de Wet Basisregistratie personen.

 

De inwerkingtreding is met toepassing van artikel 3:40 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht gesteld op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 februari 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2019.

 

De secretaris

Mr. drs. A.H. van Hout

De burgemeester

Drs. H.M.F. Bruls