Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent huwelijk Bevoegdheid aanwijzen huwelijkslocaties 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent huwelijk Bevoegdheid aanwijzen huwelijkslocaties 2019
CiteertitelBevoegdheid aanwijzen huwelijkslocaties
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-3056

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent huwelijk Bevoegdheid aanwijzen huwelijkslocaties 2019

Aan de gemeenteraad,

Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

 

 

De gemeenteraad van Noordwijk,

 

 

Besluit:

 

 

  • 1.

    De bevoegdheid tot het aanwijzen van een huwelijkslocatie met ingang van 1 januari 2019 te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Aldus vastgesteld in de openbare

Raadsvergadering van 2 januari 2019

griffier

voorzitter