Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van de Invorderingsambtenaar van de gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen houdende regels omtrent hergebruik van overheidsinformatie inzake de invordering van gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de Invorderingsambtenaar van de gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen houdende regels omtrent hergebruik van overheidsinformatie inzake de invordering van gemeentelijke belastingen
CiteertitelBesluiten op verzoeken in het kader van de wet openbaarheid van bestuur en de wet hergebruik van overheidsinformatie inzake de invordering van gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2019nieuwe regeling

16-01-2019

gmb-2019-21737

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de Invorderingsambtenaar van de gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen houdende regels omtrent hergebruik van overheidsinformatie inzake de invordering van gemeentelijke belastingen

BESLUITEN OP VERZOEKEN IN HET KADER VAN DE WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR EN DE WET HERGEBRUIK VAN OVERHEIDSINFORMATIE INZAKE DE INVORDERING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Hierbij draag ik, L. Biesbrouck, door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen aangewezen als Invorderingsambtenaar, mijn bevoegdheid om te besluiten op verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik van overheidsinformatie met betrekking tot de invordering van gemeentelijke belastingen over aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk

Noordwijk, d.d. 16 januari 2019

L. Biesbrouck,

Adviseur Belastingen Beleid, Team Belastingen en WOZ