Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Delegatie exploitatieplan overeenkomstig art. 6.12, 3e lid Wro

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatie exploitatieplan overeenkomstig art. 6.12, 3e lid Wro
CiteertitelDelegatiebesluit exploitatieplan
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6.12, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2019Nieuwe regeling

28-03-2019

gmb-2019-82186

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatie exploitatieplan overeenkomstig art. 6.12, 3e lid Wro

De raad van de gemeente Noordwijk,

gelezen het voorstel van het college van 5 februari 2019,

gelet op 6.12, 3e lid Wet ruimtelijke ordening,

BESLUIT:

I. De bevoegdheden omtrent een exploitatieplan overeenkomstig artikel 6.12, 3e lid Wro te delegeren aan het college, doch uitsluitend voor zover de verhaalbare kosten volledig verhaald worden.

 

dat vorenstaande in werking treedt vanaf de dag van bekendmaking .

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 maart 2019.

J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter

M.R. Fabbricotti, griffier

 

Toelichting: De gemeenteraad delegeert de bevoegdheden van het exploitatieplan aan het college, onder de voorwaarde dat de te verhalen kosten ook verhaald worden. Het gaat alleen om die zaken, waarbij het college al inhoudelijk bevoegd gezag is.