Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Beleidsregels voor legesheffing voor ondergeschikte dakkapellen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor legesheffing voor ondergeschikte dakkapellen
CiteertitelBeleidsregels voor legesheffing voor ondergeschikte dakkapellen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wabo

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-08-2013Onbekend

20-08-2013

Rond de Linde

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor legesheffing voor ondergeschikte dakkapellen

Algemeen

Deze beleidsregel is uitsluitend bedoeld als leidraad voor de heffingsambtenaar. Deze beleidsregel beschrijft concreet in welke gevallen een gedeelte van de leges niet in rekening wordt gebracht. Dit om dubbel heffen van leges voor eenzelfde handeling te voorkomen.

 

Artikel 1

Indien een procedure voor het afwijken van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2C van de Wabo wordt gevolgd voor een dakkapel welke in afmeting ondergeschikt is aan het dakvlak, worden geen extra leges als bedoeld in artikel 2.3.3.2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening in rekening gebracht.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van dit besluit is 20 augustus 2013.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als 'Beleidsregel legesheffing ondergeschikte dakkapellen'.