Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Verordening alleenrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening alleenrecht
CiteertitelVerordening alleenrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening alleenrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 147 Gemeentewet
 2. Artikel 149 Gemeentewet
 3. Artikel 2:24 sub a Aanbestedingswet 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2016Nieuwe regeling

22-12-2016

Digitaal gemeenteblad, 29-12-2016

Corsanummer 2016.17930

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening alleenrecht

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet,

alsmede het bepaalde in artikel 11 van de Europese richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012,

 

B E S L U I T:

 

I.De ‘Verordening groenonderhoud’ vast te stellen.

 

II. De ‘Verordening gebouwenbeheer’ vast te stellen.

De Verordening groenonderhoud

 

Artikel 1

1.De gemeente wil voor de inkoop van diensten met betrekking tot groenonderhoud voor onbepaalde tijd gebruik maken van de in artikel 11 van de Europese richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012 geboden mogelijkheid van vrijstelling van de aanbestedingsplicht door middel van toekenning van een uitsluitend recht.1

 

1 Ook wel alleenrecht of exclusief recht genoemd.

Artikel 2

1.In verband met sociaal maatschappelijke factoren is het van gemeentelijk belang dat de werkzaamheden door middel van de in artikel 1 genoemde mogelijkheid kunnen worden gegund aan een sociale werkvoorziening.

Artikel 3

1.Het is mogelijk om de toepassing van het uitsluitend recht als bedoeld in deze verordening te begrenzen in/naar tijd (duur) en geografische omvang.

Artikel 4
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt door middel van een aanwijzingsbesluit vast welke sociale werkvoorziening de opdracht gegund gaat krijgen. Deze sociale werkvoorziening is te allen tijde werkzaam in de regio van binnen de gemeenschappelijke regeling.

 • 2.

  De opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van een overeenkomst waarin wordt bepaald welke taken, tegen welke condities en voorwaarden, voor welke marktconforme tarieven en gedurende welke periode de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders is te allen tijde bevoegd de in lid 1 van dit artikel bedoelde aanwijzing in te trekken.

Artikel 5
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening groenonderhoud’.

 

De Verordening gebouwenbeheer

 

Artikel 1

1.De gemeente wil voor de inkoop van diensten met betrekking tot gebouwenbeheer voor onbepaalde tijd gebruik maken van de in artikel 11 van de Europese richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012 geboden mogelijkheid van vrijstelling van de aanbestedingsplicht door middel van toekenning van een uitsluitend recht.2

 

2 Ook wel alleenrecht of exclusief recht genoemd.

Artikel 2

1.In verband met sociaal maatschappelijke factoren is het van gemeentelijk belang dat de werkzaamheden middels de in artikel 1 genoemde mogelijkheid kunnen worden gegund aan een sociale werkvoorziening.

Artikel 3

1.Het is mogelijk om de toepassing van het uitsluitend recht als bedoeld in deze verordening te begrenzen in/naar tijd (duur) en geografische omvang.

Artikel 4
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt door middel van een aanwijzingsbesluit vast welke sociale werkvoorziening de opdracht gegund gaat krijgen.

 • 2.

  Deze sociale werkvoorziening is te allen tijde werkzaam in de regio van binnen de gemeenschappelijke regeling. De opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van een overeenkomst waarin wordt bepaald welke taken, tegen welke condities en voorwaarden, voor welke marktconforme tarieven en gedurende welke periode de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders is te allen tijde bevoegd de in lid 1 van dit artikel bedoelde aanwijzing in te trekken.

Artikel 5
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening gebouwenbeheer’.

Aldus vastgesteld in zijn openbarevergadering van 22 december 2016

DE RAAD VOORNOEMD,

de voorzitter, M.J. Houben MBA

de griffier, mr. T.E. Borsboom-Hoekstra