Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-1997Nieuwe regeling

24-04-1997

Nunspeet Vooruit 7-05-1997

benw 16-04-1997

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

De raad van de gemeente Nunspeet;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 1997, nr. 511;

Gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

B e s l u i t :

vast te stellen de Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen.

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Nieuw Artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor nakoming van een voorschrift van een door de burgemeesterop grond van artikel 176 Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegdtot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner

Artikel 2 Nieuw Artikel

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking.

Ahh/hmk

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 24 april 1997

de secretaris, de voorzitter,