Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Verordening geurhinder en veehouderij)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Verordening geurhinder en veehouderij)
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. bronvermelding
 2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2009Nieuwe regeling

24-09-2009

Nunspeet Huis aan Huis, 6-10-2009

benw 16-09-2009
14-10-2009Nieuwe regeling

24-09-2009

Nunspeet Huis aan Huis, 6-10-2009

benw 16-09-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Verordening geurhinder en veehouderij)

Nr. 328

De raad van de gemeente Nunspeet;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2009;

gelet op artikel 6, lid 1 en lid 3 van de Wet geurhinder en veehouderij;

b e s l u i t:

- vast te stellen de Verordening inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven

(Verordening geurhinder en veehouderij).

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De omschrijving van de begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de

overeenkomende begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij en de Regeling geurhinder en

veehouderij

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

 • 1

  Als gebieden als bedoeld in artikel 6, eerste en derde lid van de Wet geurhinder en veehouderij

  worden aangewezen de tot de bebouwde kom behorende gedeelten van ‘Nieuwbouwplan

  Molenbeek’ en ‘Nieuwbouwplan Elspeet’.

 • 2

  De gebieden als bedoeld in het eerste lid zijn aangegeven op de bij deze verordening behorende

  en als zodanig gewaarmerkte kaarten.

Artikel 3 Waarde voor de geurbelasting op een geurgevoelig object

In afwijking van artikel 3, eerste lid, sub a en b van de Wet geurhinder en veehouderij wordt een

vergunning voor een veehouderij geweigerd als de geurbelasting van een veehouderij op een

geurgevoelig object in de gebieden als aangewezen in artikel 2, eerste lid van deze verordening

meer bedraagt dan 6,5 odourunits per kubieke meter lucht.

Artikel 4 Afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object

In afwijking van artikel 4, eerste lid, sub a van de Wet geurhinder en veehouderij bedraagt de

afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object in de gebieden als aangewezen in

artikel 2, eerste lid van deze verordening ten minste 50 meter.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag van bekendmaking

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening geurhinder en veehouderij.

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 24 september 2009.

de griffier, de voorzitter,