Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening tot vijfde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot vijfde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005
CiteertitelWijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening Afvalstoffenheffing 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 229d
 2. Gemeentewet, artikel 255a
 3. Wet milieubeheer, artikel 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

22-12-2011

Nunspeet huis aan huis 27-12-2011

R.2142

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot vijfde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 december 2011;

gelet op artikel 229d, aanhef, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid en artikel 255a van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening tot vijfde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005. 

Artikel 1  

De tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005 van 23 december 2004, wordt als volgt gewijzigd.

Hoofdstuk 1 – Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing1. De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:1.1 Als dat perceel op 1 januari van het belastingjaarof, als de belastingplicht later aanvangt, bijaanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt dooréén persoon. € 182,141.2 Als dat perceel op 1 januari van het belastingjaarof, als de belastingplicht later aanvangt, bijaanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt doortwee personen. € 214,201.3 Als dat perceel op 1 januari van het belastingjaarof, als de belastingplicht later aanvangt, bijaanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt doordrie of meer personen. € 244,321.4 Als het perceel gebruikt wordt voor recreatief verblijf wordt het tarief als onder 1.1 in rekening gebracht. 

Artikel 2  

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 3

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2012’.

Vastgesteld ter openbare vergadering van 22 december 2011,

de griffier,                        de voorzitter,