Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Bijlagen bij verordening Leerlingenvervoer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijlagen bij verordening Leerlingenvervoer
CiteertitelBijlage
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201101-08-2013nieuwe regeling

15-02-2011

B&W februari 2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijlagen bij verordening Leerlingenvervoer

 

 

Artikel 1  

tabel 1 – ouderbijdrage

Inkomen in euro’s                                                          bijdrage

vanaf € 0,-- tot € 23.400,--                                             nihil

vanaf € 23.400,-- tot € 45.450,--                                   € 281,-- per leerling met een maximum van € 281,-- per gezin

vanaf € 45.450,-- en hoger                                            € 281,-- per leerling met een maximum van  € 562,-- per gezin

 

 

Tabel 2 aanvullende ouderbijdrage

Inkomen in euro’s Eigen                              bijdragen in euro’s

0 – 31.500                                                       Nihil

31.500 – 38.000                                            125

38.000 – 44.000                                            520

44.000 – 49.500                                            960

49.500 – 56.500                                            1.405

56.500 – 62.500                                            1.855

62.500 en verder                                            Voor elke extra € 4.500: € 455 erbij

 

 

Tabel 3 – Kilometervergoeding Reisregeling Binnenland

aantal kilometers                                kilometervergoeding in euro’s

0 - 5000                                                € 0,24 per kilometer

5001 - 10000                                       € 0,18 per kilometer

10001 - 20000                                    € 0,14 per kilometer

200001 en verder                               € 0,12 per kilometer