Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201201-01-2013-

31-05-2012

-

-
01-06-2012-

31-05-2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

gelet op artikel 156 en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012.

 

Titeldeel 1 Nieuw Titeldeel

Artikel 1

De tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012 zo-als deze is vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2011 wordt als volgt gewijzigd:

1.1 In hoofdstuk 1 van Titel 1 van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van leges 2012 worden de onderdelen 1.1.1 tot en met 1.1.2.4 vervangen door:

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

1.1.1.1

in het gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet, op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur

€276,35

1.1.1.2.

in het gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet, op andere tijdstippen dan bedoeld onder 1.1.1.1

€317,90

1.1.1.3.

in het gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet, op zaterdag

€559,85

1.1.1.4.

in een als alternatieve trouwlocatie aangewezen ruimte op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur

€276,35

1.1.1.5

in een als alternatieve trouwlocatie aangewezen ruimte op zaterdag

€336,15

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

 

1.1.2.1

in het gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet, op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur

€276,35

1.1.2.2

in het gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet, op andere tijdstippen dan bedoeld onder 1.1.2.1

€317,90

1.1.2.3

in het gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet, op zaterdag

€559,85

1.1.2.4

in een als alternatieve trouwlocatie aangewezen ruimte op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur

€276,35

1.1.2.5

in een als alternatieve trouwlocatie aangewezen ruimte op zaterdag

€336,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 Nieuw Artikel

 • 1.1

  Artikel 1

  De tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012 zo-als deze is vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2011 wordt als volgt gewijzigd:

  1.1 In hoofdstuk 1 van Titel 1 van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van leges 2012 worden de onderdelen 1.1.1 tot en met 1.1.2.4 vervangen door:

   

  1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

  1.1.1.1 in het gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet, op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur --------- €276,35

  1.1.1.2. in het gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet, op andere tijdstippen dan bedoeld onder 1.1.1.1 --------- €317,90

  1.1.1.3. in het gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet, op zaterdag --------- €559,85

  1.1.1.4. in een als alternatieve trouwlocatie aangewezen ruimte op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur -------- €276,35

  1.1.1.5 in een als alternatieve trouwlocatie aangewezen ruimte op zaterdag ---------- €336,15

  1.1.2 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

  1.1.2.1 in het gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet, op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur -------- €276,35

  1.1.2.2 in het gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet, op andere tijdstippen dan bedoeld onder 1.1.2.1 -------- €317,90

  1.1.2.3 in het gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet, op zaterdag --------- €559,85

  1.1.2.4 in een als alternatieve trouwlocatie aangewezen ruimte op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur -------- €276,35

  1.1.2.5 in een als alternatieve trouwlocatie aangewezen ruimte op zaterdag -------- €336,15

   

 • 1.2

  In hoofdstuk 1 van Titel 1 van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges 2012 wordt het onderdeel 1.1.8 toegevoegd:

  1.1.8 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

   

   

 • 1.3

  In hoofdstuk 2 van Titel 1 van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van leges 2012 wordt onderdeel 1.2.2 gewijzigd en komt als volgt te luiden:

   

  1.2.2 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van €45,90

   

 • 1.4

  1.4 In hoofdstuk 4 van Titel 1 van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van leges 2012 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  - In onderdeel 1.4.8.1.1 wordt in de tekst het bedrag van € 6,58 vervangen door € 6,60.

  - In onderdeel 1.4.8.1.2 wordt in de tekst het bedrag van € 6,58 vervangen door € 6,60.

   

 • 1.5

  1.5 In hoofdstuk 9 van Titel 1 van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van leges 2012 wordt de volgende wijziging met terugwerkende kracht aangebracht:

  - In onderdeel 1.9.1 wordt het tarief van € 30,90 vervangen door € 30,05.

   

 • 1.6

  1.6 In hoofdstuk 9 van Titel 1 van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges 2012 vervalt het onderdeel 1.9.2.

Artikel 2 Nieuw Artikel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 maart 2012.

3. De datum van ingang van de heffing van artikel 1 onderdeel 1.5 van deze verordening is

1 januari 2012.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als ' Eerste wijzigingsverordening leges 2012'.

 

Vastgesteld in de vergadering

van februari 2012,

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris, de burgemeester,