Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening tot derde wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot derde wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2010
CiteertitelWijzigingsverordening begraafrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBegraafrechten 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2015nieuwe regeling

20-12-2012

Nunspeet huis aan huis, 27-12-2012

R.0002738

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot derde wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2010

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

besluit: vast te stellen de Verordening tot derde wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2010.

 

Artikel 1 Tarieventabel

De tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten 2010 wordt vervangen door:

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor de periode van 30 jaar wordt geheven 

€ 642,60

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf voor een periode van 30 jaar wordt geheven 

€ 642,50

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis voor een periode van 30 jaar wordt geheven

€ 1.097,40

1.4

 

 

1.5

 

 

1.6

 

€ 187,55

1.7

 

 

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De verordening tot tweede wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2010, van 22 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2013.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Wijzigingsverordening begraafrechten 2013".

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 20 december 2012,

de griffier,                         de voorzitter,