Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Beleidsregel kleine particuliere begraafplaats

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel kleine particuliere begraafplaats
Citeertitelbeleidsregel kleine particuliere begraafplaats
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbeleidsregel kleine particuliere begraafplaats

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de lijkbezorging, art. 40

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-2013nieuwe regeling

25-04-2013

geen

R.0002832

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel kleine particuliere begraafplaats

 

 

Artikel 1  

Voor de beleidsregel kunt u klikken op onderstaande link:

http://www.nunspeet.nl/bestuur-en-organisatie/documenten-bestuur-en-organisatie_42257/item/beleidsregel-kleine-particuliere-begraafplaats_27299.html?previewcode=3fbbdd1e73fba36aa2b052bb4c159192&preview=1&stukid=27299