Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2013
CiteertitelBeleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregels Wmo 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201301-01-2015nieuwe regeling

12-06-2013

Nunspeet huis aan huis, 18-6-2013

A.0009907

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2013

 

 

Artikel 1  

Klik op onderstaande link voor de beleidsregels:

http://www.nunspeet.nl/bestuur-en-organisatie/documenten-bestuur-en-organisatie_42257/item/beleidsregels-wmo_27307.html?previewcode=c20ed370d7a85abdc62fa6e40c601220&preview=1&stukid=27307