Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening tot zevende wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot zevende wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005
CiteertitelWijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp7e wijziging afvalstoffenheffing 2005

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

artikel 1 is gewijzigd

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 229d
 2. Gemeentewet, artikel 255a
 3. Wet milieubeheer, artikel 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016wijziging

18-12-2014

Gemeenteblad 30-12-2014

R.3697
01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

19-12-2013

Nunspeet, huis aan huis 31-12-2013

R.0003195

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot zevende wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 december 2013;

gelet op artikel 229d, aanhef, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid en artikel 255a van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening tot zevende wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005.

 

Artikel 1  

De tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005 van 23 december 2004, wordt als volgt gewijzigd.

1.De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

1.1 Als dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, als de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon: € 162,00.

1.2 Als dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, als de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door twee personen € 186,12.

1.3 Als dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, als de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door drie of meer personen € 211,92.

1.4 Als het perceel gebruikt wordt voor recreatief verblijf wordt het tarief als onder 1.1 in rekening gebracht.

 

Artikel 2  

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 3

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2014’.

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 19 december 2013,

de griffier,                         de voorzitter,