Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Geluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen
CiteertitelGeluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpGeluidbeleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geluidhinder, artikel 110a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2012nieuwe regeling

13-06-2012

Nunspeet huis aan huis, 26-06-2012

A.7437

Tekst van de regeling

Intitulé

Geluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen

 

 

Artikel 1  

Klik hier voor de nota:

http://www.nunspeet.nl/bestuur-en-organisatie/documenten-bestuur-en-organisatie_42257/item/geluidbeleid-bij-ruimtelijke-ontwikkelingen_34213.html?previewcode=8dab02c12103a3c3bca9c8c3bffedc1b&preview=1&stukid=34213