Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Tarieventabel begraafrechten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel begraafrechten 2016
CiteertitelTarieventabel begraafrechten 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTarieventabel begraafrechten 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Bijlage

17-12-2015

Gemeenteblad, 22 december 2015

R.0004151

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel begraafrechten 2016

 

 

Hoofdstuk 1 - Verlenen van rechten

 • 1.

  1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf

  voor de periode van 30 jaar wordt geheven € 1.122,00

 • 1.

  2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een

  urnengraf voor een periode van 30 jaar wordt geheven € 1.122,00

 • 1.

  3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een

  urnennis voor een periode van 30 jaar wordt geheven € 1.916,00

 • 1.

  4 Voor het verlengen van het uitsluitend recht zoals bedoeld

  in 1.1, 1.2 en 1.3 met 10 jaar wordt een recht geheven

  gelijk aan eenderde van de in 1.1, 1.2 en 1.3 opgenomen

  rechten

 • 1.

  5 Indien afstand wordt gedaan van het uitsluitend recht zoals

  bedoeld in 1.1, 1.2 en 1.3 zonder dat van dit recht

  gebruik is gemaakt, wordt op verzoek 90% van het destijds

  betaalde recht terugbetaald

  • 1.6

   Voor het verlenen van het recht zoals bedoeld in 1.3 voor een

   periode van vijf jaar wordt geheven € 320,00

  • 1.7

   In afwijking van 1.4 wordt het recht zoals bedoeld op 1.6

   bij verlenging van het uitsluitend recht het recht zoals bedoeld in

 • 1.

  6 geheven per periode van vijf jaar.

Hoofdstuk 2 - Begraven

 • 2.

  1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van

  één jaar of ouder wordt geheven € 1.850,00

 • 2.

  2 Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan

  één jaar wordt geheven € 1.220,00

 • 2.

  3 Voor het begraven, anders dan tussen 09.00 en 16.00

  uur wordt, behalve overmacht, het recht zoals bedoeld in

 • 2.

  1 en 2.2, verhoogd met € 217,50

 • 2.

  4 Voor het aanbrengen van grafgroen wordt, per graf, geheven € 32,75

Hoofdstuk 3 - Asbestemmingen

3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

3.1.1 in een urnennis € 130,50

3.1.2 in een urnengraf € 1.185,00

3.1.3 in een eigen graf € 1.185,00

3.2 Voor het verstrooien van as op de verstrooiingsplaats

3. wordt per asbus of urn geheven € 277,00

Hoofdstuk 4 - Grafbedekking en onderhoud

4.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of

4. vernieuwen van de voorwerpen, zoals bedoeld in artikel 21

4. van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Nunspeet

4. wordt geheven:

4. voor de aanleg van een grafkelder € 64,50

4.1.2 voor een of meer voorwerpen per graf € 64,50

4.1.3 voor het plaatsen van een gedenkteken op de gedenkplaats € 64,50

4.2 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van

4. de voorwerpen, zoals bedoeld in artikel 26 van de

4. Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Nunspeet,

4. wordt geheven per jaar:

4.2.1 voor de voorwerpen, per graf € 73,00

4.2.2 voor het verwijderen en herplaatsen van voorwerpen, per graf € 77,00

4.3 Het recht zoals bedoeld in 4.2.1 kan worden afgekocht voor de

4. periode waarvoor het uitsluitend recht tot begraven en

4. bijzetten van kracht is. Als de periode waarvoor het

4. uitsluitend recht tot begraven of bijzetten is aangevangen

4. en nog ten minste vijf jaar duurt, kan afkoop plaatsvinden

4. over de nog niet aangevangen periode.

4.3.1 De afkoopsom bedraagt het aantal jaren waarvoor het

uitsluitend recht (nog) van kracht is, vermenigvuldigd

met het op het tijdstip van afkoop geldende recht zoals

bedoeld in 4.2.1.

Hoofdstuk 5 - Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen

 • 5.

  1 Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven in

  een daartoe bestemd register wordt geheven € 16,40

 • 5.

  2 Voor het inschrijven en overboeken van eigen urnengraven

  in een daartoe bestemd register wordt geheven € 16,40

 • 5.

  3 Voor het inschrijven en overboeken van urnennissen in een

  daartoe bestemd register wordt geheven € 16,40

Hoofdstuk 6 - Opgraven, ruimen en verstrooien

 • 6.

  1 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde

  graf, zoals bedoeld in artikel 27 van de Beheersverordening

  begraafplaatsen gemeente Nunspeet, wordt geheven € 18,90

 • 6.

  2 Voor het verstrooien van as in een eigen graf, zoals

  bedoeld in artikel 27 van de Beheersverordening begraafplaatsen

  gemeente Nunspeet, wordt per asbus geheven € 38,50

Behorende bij het raadsbesluit van 17 december 2015,

de griffier,