Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuth

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth houdende Aanwijzingsbesluit locaties verboden voor honden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuth
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth houdende Aanwijzingsbesluit locaties verboden voor honden
CiteertitelAanwijzingsbesluit locaties verboden voor honden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Nuth/CVDR402835/CVDR402835_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2017nieuwe regeling

30-01-2017

gmb-2017-19118

Z.16879 INT.18547

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth houdende Aanwijzingsbesluit locaties verboden voor honden

Aanwijzingsbesluit locaties verboden voor honden

( artikel 2:57 APV Nuth )

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth,

Gelet op het bepaalde in artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nuth;

BESLUITEN

a. Als aangewezen locaties als bedoeld onder lid 1 onder a van dit artikel aan te wijzen:

 

Kern

Locatie

Aard

 

Nuth

 

Donatusstraat / Op den Toren

Groenvoorziening Spoorstraat

Burgemeester Starmansstraat

De Ping

Logistiekstraat

Basisschool de Bolster

 

Openbare speeltuin

Speelweide

Openbare speeltuin

Jeu de Boulesbaan

Landschapspark de Horsel

Schoolplein

 

 

Hulsberg

 

Beatrixplein

Aan de Dorekoel

Aan de Dorekoel

Kaalstreek (nabij sportcentrum)

Basisschool Hulsberg

 

Speeltuin

Speeltuin

Trapveldje

Skatebaan

Schoolplein

 

 

Schimmert

 

Achter Knolwei

Knolwei

Nabij Knolwei

Sportpark

Basisschool ‘t Kirkeveldsje

 

Speeltuin Klavertje Vier

Openbare plek

Jeu de Boulesbaan

Skatebaan

Schoolplein

 

 

Wijnandsrade

 

’t Peschke

’t Peschke

Achter vmg. scouting

Pater Ebersweihlerstraat

Mascherelstraat

Jasparstraat

Basisschool St. Stephanus

 

Openbare plek

Trapveldje

Trapveldje

Grasveld

Grasveld

Grasveld

Schoolplein

 

 

Vaesrade

 

Tulpstraat

Rozenstraat

 

Speeltuin

Trapveldje

 

b. In te trekken het besluit BJZ/2012/7911 d.d. 22 mei 2012.

 

c. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 8 februari 2017.

 

Burgemeester en wethouders van Nuth,

namens dezen

Dhr. J.H.L.E. Lennertz

Coördinator Wonen en Bouwen

Afdeling Publieke Dienstverlening