Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Mandaatbesluit herindeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit herindeling
CiteertitelMandaatbesluit herindeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 79 van de Wet algemene regels herindeling
  2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2019nieuwe regeling

17-04-2018

gmb-2019-71300

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit herindeling

 

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Oisterwijk

 

Overwegende dat:

 

- de gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben besloten tot herindeling van de betrokken gemeenten waarbij feitelijk de gemeente Haaren wordt opgedeeld onder de overige vier gemeenten;

- door de colleges van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg ter voorbereiding een Stuurgroep herindeling Haaren is samengesteld, bestaande uit een bestuurder uit elk van deze gemeenten aangevuld met een onafhankelijke voorzitter;

- er een Plan van Aanpak herindeling Haaren is, dat de grenzen bepaalt waarbinnen de stuurgroep kan handelen;

- De beoogde herindeling en daarmee de stuurgroep gebaat is bij slagkracht en een vlotte voortgang;

 

Gelet op:

artikel 79 van de Wet algemene regels herindeling;

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

Besluit:

 

De portefeuillehouder (burgemeester) te mandateren om in de stuurgroep het standpunt van het college te verwoorden (en dus namens het college de benodigde besluiten te nemen) ten aanzien van de herindeling van Haaren.

 

Oisterwijk, 17 april 2018,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk,

I. Depmann H. Janssen

Secretaris Burgemeester