Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Verordening tot wijziging van de “Legesverordening Oldambt 2016” (eerste wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de “Legesverordening Oldambt 2016” (eerste wijziging)
CiteertitelEerste wijziging Legesverordening Oldambt 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Paspoortwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201627-12-2016Vernieuwde regelgeving

21-03-2016

Elektronisch gemeenteblad

Vernieuwde regelgeving
09-03-201431-12-2014Vernieuwde regelgeving

19-02-2014

Elektronisch gemeenteblad

Vernieuwde regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot wijziging van de “Legesverordening Oldambt 2016” (eerste wijziging)

De raad van de gemeente Oldambt;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 februari 2016;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet,

artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot  wijziging van de  “Legesverordening Oldambt 2016” (eerste wijziging)

Artikel 1  

Het tarief van onderdeel 1.7.01 – verklaring omtrent het gedrag - van de tarieventabel wordt verhoogd van € 30,05 naar € 41,35.

 

Artikel 2  

 

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 april 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 maart 2016.

De griffier, P. Norder

De voorzitter, P. Smit