Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Tarieventabel 2018 behorende bij de 'Verordening binnenhavengeld Oldambt 2018'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2018 behorende bij de 'Verordening binnenhavengeld Oldambt 2018'
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://drop.overheid.nl/Dossier/Publiceren/DOS-2017-378751

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018vernieuwde regelgeving

18-12-2017

gmb-2017-225779

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2018 behorende bij de 'Verordening binnenhavengeld Oldambt 2018'

 

Het tarief bedraagt voor:

 

 • a.

  Havengelden industriehaven Renselkade Winschoten

Per vaartuig, per week: € 0,16 per ton

met een minimum van € 3,50.

 • b.

  Alle vaartuigen niet vallende onder a. en c. van de tarieventabel

Havengelden recreatiehaven Nieuwolda.

Lengte boot

Dagtarief

0,75 per meter

Weektarief

Maandtarief

Zomerseizoen

Winterseizoen

Jaartarief

1

0,75

3,75

11,25

33,75

95,00

120,00

2

1,50

7,50

22,50

67,50

95,00

150,00

3

2,25

11,25

33,75

101,25

95,00

180,00

4

3,00

15,00

45,00

135,00

95,00

210,00

5

3,75

18,75

56,25

168,75

95,00

240,00

6

4,50

22,50

67,50

202,50

95,00

270,00

7

5,25

26,25

78,75

236,25

95,00

310,00

8

6,00

30,00

90,00

270,00

95,00

340,00

9

6,75

33,75

101,25

303,75

95,00

370,00

10

7,50

37,50

112,50

337,50

95,00

400,00

11

8,25

41,25

123,75

371,25

95,00

430,00

12

9,00

45,00

135,00

405,00

95,00

460,00

13

9,75

48,75

146,25

438,75

95,00

490,00

14

10,50

52,50

157,50

472,50

95,00

520,00

15

11,25

56,25

168,75

506,25

95,00

560,00

 • c.

  Woonschip met:

Ligplaats aan de Oudezijl te Bad Nieuweschans

Ligplaats te Winschoten

Per jaar € 903,00

 • d.

  Onder een week, een maand, een jaar wordt verstaan respectievelijk een kalenderweek, een kalendermaand, een kalenderjaar.

 • e.

  Een termijn vangt aan op de eerste dag daarvan te 00.00 uur.

 • f.

  In de tarieven, genoemd onder a. en b., is omzetbelasting inbegrepen

 

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 18 december 2017.

De griffier van de gemeente Oldambt,

Pieter Norder