Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Aanwijzingsbesluitklachtencoördinatoren en mediators gemeente Oldambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluitklachtencoördinatoren en mediators gemeente Oldambt
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Oldambt/108671.html
  2. http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-01-01
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-201808-02-2018nieuw

23-01-2018

gmb-2018-25381

08-02-2018gewijzigde regelgeving

23-01-2018

gmb-2018-131166

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluitklachtencoördinatoren en mediators gemeente Oldambt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;

Gelet op de klachtenregeling gemeente Oldambt  en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit

I

Tot klachtencoördinatoren, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Klachtenregeling gemeente Oldambt en als zodanig belast met de in artikel 2, tweede lid van de Klachtenregeling gemeente Oldambt genoemde taken, aan te wijzen:

- de heer A.J. de Wit (Medewerker Ontwikkeling IV, team Beleid)

- de heer K. van der Broek (Medewerker Ontwikkeling III, team Ruimte en Economie)

- mevrouw N.M. de Ruiter-Meijer (Beleidsuitvoering II, team Inkomen)

- de heer E.A. Abbas (Medewerker Ontwikkeling IV, team Ruimte en Economie)

Allen aangesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt.

II

Dit aanwijzingsbesluit in werking te laten treden de dag na die van bekendmaking.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt d.d. 23 januari 2018

 

De secretaris, H.J.J. Groothuis

De burgemeester, P. Smit