Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Openbare bekendmaking Vaststelling Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOpenbare bekendmaking Vaststelling Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpLeidraad
Externe bijlageLeidraad handhavingsacties en begunstigingstermijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Oldambt/411741/411741_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-2019vastelling

09-04-2019

gmb-2019-99387

Tekst van de regeling

Intitulé

Openbare bekendmaking Vaststelling Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen 2018

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft in zijn openbare vergadering van 9 april 2019 besloten de Leidraad handhavingsacties en begunstigstermijnen vast te stellen als bijlage van ons reeds vastgestelde handhavingsstrategie (vaststellingsdatum 27-11-2017).

 

Dit besluit met de daarop betrekking hebbende relevante stukken liggen kosteloos tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis in Winschoten, alwaar tevens een mondelinge toelichting op dit besluit kan worden verkregen. Tegen betaling van de kosten kan een ieder een fotokopie van dit besluit verkrijgen.

 

Dit leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen 2018 is geplaatst op de landelijke regelingenbank (www.wetten.nl).

 

Deze bijlage treedt in werking op de dag na bekendmaking.