Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Aanwijzingsbesluit voor de verzending van aanslagbiljetten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit voor de verzending van aanslagbiljetten
CiteertitelAanwijzingsbesluit voor de verzending van aanslagbiljetten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 232, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

12-12-2017

Gemeenteblad: 19-12-2017

1000906
01-01-201601-01-2018nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad: 23-12-2015

229675 / 229878
01-01-201501-01-2016nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad: 30-12-2014

overige regelingen
19-12-201201-01-2015nieuwe regeling

18-12-2012

Huis aan Huis en internet: 27-12-2012

overige regelingen
03-03-200919-12-2012nieuwe regeling

03-03-2009

Huis aan Huis, 14-07-2009 Internet, 14-07-2009

overige regelingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voor de verzending van aanslagbiljetten

 

 

 

 

 

 

Aanwijzingsbesluit voor de verzending van aanslagbiljetten

 

Nr. 1000906

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek;

 

gelet op artikel 232, eerste lid, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit:

 

Artikel 1  

De medewerkers beleidsuitvoering C en de beleidsmedewerker B van Belastingen van de eenheid Dienstverlening treden voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 in de plaats van de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar).

 

Artikel 2  

In afwijking van artikel 1 treden de medewerkers beleidsuitvoering D van het Klant Contact Centrum van de eenheid Dienstverlening voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten leges Omgevingsvergunning ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 in de plaats van de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar).

 

Artikel 3  

Het aanwijzingsbesluit voor de verzending van aanslagbiljetten, vastgesteld op 15 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018.

 

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering

van het college van burgemeester en wethouders

van 12 december 2017.

 

 

, burgemeester mr. A. Hoogendoorn , secretaris drs. M.G.M. van de Geijn