Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Aanwijzingsbesluit heffings-/invorderings-/WOZ-ambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffings-/invorderings-/WOZ-ambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffings-/invorderings-/WOZ-ambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente, art. 2.1
  2. Gemeentewet, art. 231, tweede lid, onderdeel b
  3. Gemeentewet, art. 231, tweede lid, onderdeel c
  4. Wet waardering onroerende zaken, art. 1, tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad: 30-12-2014

AVV+NK
01-07-201401-01-2015nieuwe regeling

27-05-2014

GVOP: 27-6-2014 Internet: 28-05-2014

AVV+NK
15-12-201001-07-2014nieuwe regeling

14-12-2010

Huis-aan-huis: 28-12-2010 Internet: 28-12-2010

AVV+NK
03-03-200915-12-2010nieuwe regeling

03-03-2009

Huis aan Huis, 14-07-2009 Internet, 14-07-2009

AVV+NK

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings-/invorderings-/WOZ-ambtenaar

 

 

 

 

Aanwijzingsbesluit heffings-/invorderings-/WOZ-ambtenaar

 

Nr. 194869

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

besluit:

 

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (heffingsambtenaar) en artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ-ambtenaar): beleidsmedewerker B, de heer J.E. Dokter;

 

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar): medewerker beleidsuitvoering C, mevrouw A. van Bruchem;

 

bij afwezigheid van bovenvermelde ambtenaren als vervanger aan te wijzen de teamleider Klant Contact Centrum van de eenheid Dienstverlening, of diens vervanger.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Het aanwijzingsbesluit heffings-/invorderings-/WOZ-ambtenaar van 27 mei 2014 komt hiermee te vervallen.

 

 

Oldebroek, 16 december 2014.

 

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

 

 

 

, burgemeester mr. A. Hoogendoorn

 

 

 

, secretaris drs. B. Brand MCM