Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende subsidieplafonds voor het jaar 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOverig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende subsidieplafonds voor het jaar 2016
CiteertitelSubsidieplafonds 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2015nieuwe regeling

15-12-2015

Oldenzaal Journaal, 22-12-2015

INTB-15-02349

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds 2016

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 december 2015 de volgende subsidieplafonds voor het jaar 2016 vastgesteld:

 • Cultuurparticipatie € 16.976,00 (verdeling conform de Subsidieregeling cultuurparticipatie)

   

 • Jeugdsport € 27.871,00 (verdeling conform de Subsidieregeling jeugdsport)

   

 • Ouderenorganisaties € 3.795,00 (verdeling conform de Subsidieregeling ouderenorganisaties)

   

 • Activiteiten migrantenorganisaties € 4.354,00 (verdeling conform de Subsidieregeling migrantenorganisaties)

   

 • Recreatie & Toerisme € 10.800,00 (verdeling conform de Subsidieregeling recreatie en toerisme)

   

 • Huishoudelijke Hulp Toelage: € 408.653

 

Het college heeft subsidieregelingen opgesteld omtrent de verdeling van deze genoemde bedragen. U kunt deze subsidieregelingen, de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2014 en de aanvraagformulieren vinden in ons digitaal loket op www.oldenzaal.nl via de zoekterm subsidie.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk op oldenzaal.nl of neem contact op met de publieksbalie van de gemeente Oldenzaal via telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail: subsidies@oldenzaal.nl