Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit afsluiten elektronisch toegezonden verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit afsluiten elektronisch toegezonden verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
CiteertitelBesluit afsluiten elektronisch toegezonden verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-201413-04-2019Onbekend

26-06-2014

Provinciaal Blad Zuid-Holland 2014, 1152

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit afsluiten elektronisch toegezonden verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Besluit afsluiten elektronisch toegezonden verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op:

Artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit als volgt:

 

Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit worden verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, welke elektronisch zijn toegezonden aan of bestemd zijn voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid of zijn bestuursorganen, niet in behandeling genomen. Conform het bepaalde in artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de elektronische weg voor deze verzoeken afgesloten.

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid- Holland Zuid van 26 juni 2014.

 

De directeur,

mr. R. Visser

 

De voorzitter,

mr. R.A. Janssen