Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Gezondheidsbeleid Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid en Ziekteverzuimbeleid Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingGezondheidsbeleid Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid en Ziekteverzuimbeleid Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid
CiteertitelGezondheidsbeleid Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid en Ziekteverzuimbeleid Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Genoemde documenten hebben, met bijlagen, van 26 september tot en met 19 december 2014 ter inzage gelegen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Arbeidsomstandighedenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-201401-10-201401-01-2020Nvt

25-09-2014

Provinciaal Blad Zuid-Holland 2014, 2341

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Gezondheidsbeleid Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid en Ziekteverzuimbeleid Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid

 

Gezondheidsbeleid Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid en Ziekteverzuimbeleid Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft op 25 september 2014 de nota ‘Gezondheidsbeleid Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid’ en de nota ‘Ziekteverzuimbeleid Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid’ vastgesteld, ingaand per 1 oktober 2014. Met dit beleid geven de samenwerkende netwerkorganisaties in de Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid op eenduidige en gelijkluidende wijze invulling aan het Arbo-beleid. Dit past in de afspraken rondom de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositionele regelingen.

 

Wilt u van de volledige inhoud van de in deze bekendmaking genoemde regelingen kennis nemen, dan liggen deze tijdens kantooruren voor u ter inzage op het regiokantoor.

 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 

Noordendijk 250

3311 RR Dordrecht