Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van het algemeen bestuur inzake de overdracht aan het dagelijks bestuur van de bevoegdheid om een definitief besluit te nemen tot het verlenen van een uitsluitend recht op publiekrechtelijke grondslag aan het Openbaar Lichaam Drechtsteden inzake de dienstverlening op het gebied van ICT en telefonie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur inzake de overdracht aan het dagelijks bestuur van de bevoegdheid om een definitief besluit te nemen tot het verlenen van een uitsluitend recht op publiekrechtelijke grondslag aan het Openbaar Lichaam Drechtsteden inzake de dienstverlening op het gebied van ICT en telefonie
CiteertitelBesluit van het algemeen bestuur inzake de overdracht aan het dagelijks bestuur van de bevoegdheid om een definitief besluit te nemen tot het verlenen van een uitsluitend recht op publiekrechtelijke grondslag aan het Openbaar Lichaam Drechtsteden inzake de dienstverlening op het gebied van ICT en telefonie
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 57 Wet gemeenschappelijke regelingen juncto de artikelen 152 en 153 Provinciewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2014Nvt

07-02-2014

Provinciaal Blad Zuid-Holland 2014, 105

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur inzake de overdracht aan het dagelijks bestuur van de bevoegdheid om een definitief besluit te nemen tot het verlenen van een uitsluitend recht op publiekrechtelijke grondslag aan het Openbaar Lichaam Drechtsteden inzake de dienstverlening op het gebied van ICT en telefonie

Bekendmaking van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt, met toepassing van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het op 7 februari 2014 heeft besloten om, overeenkomstig het bepaalde in artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen juncto de artikelen 152 en 153 van de Provinciewet, aan het dagelijks bestuur de bevoegdheid over te dragen om een definitief besluit te nemen tot het verlenen van een uitsluitend recht op publiekrechtelijke grondslag aan het Openbaar Lichaam Drechtsteden inzake de dienstverlening op het gebied van ICT en telefonie.