Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Mandaatbesluit inzake de bevoegheid tot het opleggen van een boete ex artikel 10, eerste lid, van de Regeling gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatbesluit inzake de bevoegheid tot het opleggen van een boete ex artikel 10, eerste lid, van de Regeling gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
CiteertitelMandaatbesluit inzake de bevoegheid tot het opleggen van een boete ex artikel 10, eerste lid, van de Regeling gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-201701-01-2017Onbekend

16-02-2017

Blad gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 22 februari 2017, nr. 135

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit inzake de bevoegheid tot het opleggen van een boete ex artikel 10, eerste lid, van de Regeling gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op

- De Regeling gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, vastgesteld door het dagelijks bestuur op 16 februari 2017;

 

Besluit als volgt:

1. De bevoegdheid tot het opleggen van de boete als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Regeling gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid wordt gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 

2. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 

Aldus vastgesteld op 16 februari 2017.

 

De directeur,

Mr. R. Visser

 

De voorzitter,

Mr. R.A. Janssen