Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

VERORDENING GEMEENTEBLAD OMMEN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING GEMEENTEBLAD OMMEN
CiteertitelVerordening gemeenteblad Ommen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-199601-01-199431-12-2018nieuwe regeling

31-10-1996

Ommer Nieuws, 13-11-1996

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING GEMEENTEBLAD OMMEN

 

 

Artikel 1

Ingesteld wordt een officieel publicatieblad voor de gemeente Ommen onder de naam "Gemeenteblad".

Artikel 2

In het gemeenteblad worden opgenomen besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, alsmede besluiten die hoewel geen algemeen verbindende voorschriften zijnde, van belang zijn voor kennisname door de burgers.

Artikel 3

In het gemeenteblad worden vermeld, het jaar van uitgifte, de datum van uitgifte alsmede de ieder kalenderjaar opnieuw beginnende doorlopende nummering.

Artikel 4

Het gemeenteblad is algemeen en voor een ieder ter gemeentesecretarie verkrijgbaar per afzonderlijk nummer, dan wel bij abonnement.

Afzonderlijke nummers zijn binnen de kantooruren verkrijgbaar vanaf de dag van uitgifte.

Artikel 5
  • 1.

    Deze verordening treedt met onmiddellijke ingang in werking en werkt terug tot 1 januari 1994.

  • 2.

    Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Gemeenteblad Ommen".