Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Verordening uitsluiting voor verzuring gevoelige gebieden gemeente Ommen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening uitsluiting voor verzuring gevoelige gebieden gemeente Ommen
CiteertitelVerordening uitsluiting voor verzuring gevoelige gebieden gemeente Ommen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-199520-06-2013nieuwe regeling

30-11-1995

Ommer Nieuws, 13-12-1995

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING UITSLUITING VOOR VERZURING GEVOELIGE GEBIEDEN GEMEENTE OMMEN

 

 

Artikel 1

In afwijking van artikel 2 eerste lid onder d van de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij en onder verwijzing naar artikel 3 eerste lid onder c van de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij worden niet als voor verzuring gevoelig gebied aangewezen de gebieden die zijn aangegeven op de kaart die als bijlage onderdeel uitmaakt van deze verordening en als zodanig is gewaarmerkt.

Artikel 2

Als toelichting op deze verordening is hetgeen is aangegeven in hoofdstuk 6, paragraaf 3 van het bij het "Ammoniakreduktieplan gemeente Ommen" behorende "model-ammoniakreduktieplan Overijssel" van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

Deze verordening kan worden aangehaald als:

"Verordening uitsluiting voor verzuring gevoelige gebieden gemeente Ommen".

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op hetzelfde moment als waarop het "Ammoniakreduktieplan gemeente Ommen" in werking treedt.