Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Nadere regeling delegatie en mandaat Gemeente Ommen 2012 en Besluit ondermandaat en -volmacht Algemeen Directeur Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, bevoegdheden Ommen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regeling delegatie en mandaat Gemeente Ommen 2012 en Besluit ondermandaat en -volmacht Algemeen Directeur Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, bevoegdheden Ommen
CiteertitelNadere regeling delegatie en mandaat Gemeente Ommen 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is vastgesteld c.q. gewijzigd door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffingsambtenaar.

De historie bij "Het overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen" is mogelijk niet compleet. Er kunnen wijzigingen ontbreken tussen het ontstaan van de regeling en de eerste opgenomen wijziging daarvan

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 171, Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.1, Burgerlijk Wetboek, art. 3:60 t/m 3:67

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-201801-01-2019onderdeel 1.11 Nadere regeling

15-05-2018

gmb-2018-104837

2261389
21-02-201719-05-2018onderdelen 3.18t/m 3.29 Ondermandaat- en -volmachtbesluit

15-02-2017

Gemeenteblad, 20-02-2017

2069968
19-11-201621-02-2017onderdeel 3.2 en onderdeel 3.31 Ondermandaat- en -volmachtbesluit

15-11-2016

Gemeenteblad, 18-11-2016

2034318
28-06-201618-07-201519-11-2016onderdeel 1.10 en onderdeel 1.01 Ondermandaat- en -volmachtbesluit

14-06-2016

Gemeenteblad, 27-06-2016

1979508
20-05-201628-06-2016onderdelen 3.10 en 3.11 Ondermandaat- en -volmachtbesluit

11-05-2016

Gemeenteblad, 19-05-2016

1968319
12-02-201620-05-2016onderdeel 2.25

02-02-2016

Gemeenteblad, 11-02-2016

1652973
22-09-201501-09-201512-02-2016onderdeel 5.28 en onderdeel 4.33 Ondermandaat en -volmachtbesluit

01-09-2015

Gemeenteblad, 21-09-2015

Onbekend
12-09-201501-09-201522-09-2015onderdeel 5.27 en onderdeel 4.32 Ondermandaat en -volmachtbesluit

18-08-2015

Gemeenteblad, 11-09-2015

Onbekend
17-03-201501-01-201512-09-2015onderdelen 5.10 t/m 5.12, 5.17, 5.18, 5.20, 5.21 en onderdelen 4.10 t/m 4.12, 4.15 t/m 4.21, 4.23 t/m 4.25 Ondermandaat en -volmachtbesluit

10-03-2015

Gemeenteblad, 16-03-2015

Onbekend
14-10-201417-03-2015onderdelen 4.06, 4.10, 4.13, 4.19 em 4.20 Ondermandaat en -volmachtbesluit

09-10-2014

Gemeenteblad, 13-10-2014

Onbekend
09-07-2012nieuwe regeling

10-07-2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling delegatie en mandaat Gemeente Ommen 2012 en Besluit ondermandaat en -volmacht Algemeen Directeur Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, bevoegdheden Ommen

 

Nadere regeling delegatie en mandaat Gemeente Ommen 2012

 

Dit besluit kan worden aangehaald als "Nadere regeling delegatie en mandaat gemeente Ommen 2012" en is in werking getreden op 9 juli 2012.

 

Aldus laatstelijk gewijzigd in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Ommen, gehouden op 15 mei 2018.

 

De secretaris, De burgemeester.

 

Aldus laatstelijk gewijzigd door de Burgemeester van Ommen op 14 juni 2016,

 

de Burgemeester voornoemd.

 

Besluit ondermandaat en -volmacht Algemeen Directeur Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, bevoegdheden Ommen

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit ondermandaat en –volmacht Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, bevoegdheden Ommen" en treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten door de Algemeen Directeur van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg op 10 december 2012 en laatstelijk gewijzigd op 15 februari 2017

 

De Algemeen Directeur,

 

Bijlage
Toelichting