Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en Recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2018nieuwe regeling

07-11-2018

gmb-2018-243408

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

De burgemeester van Oost Gelre,

 

Overwegende:

  • dat het aanpakken van woninginbraken en diefstallen één van de speerpunten van politie en gemeente is;

  • dat het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

  • dat artikel 2:67 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oost Gelre (APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

  • dat artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

  • dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister door de politie een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitaal Opkopers Register (DOR);

  • dat het DOR kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

  • dat het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67 lid 1 APV (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister);

  • dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekening te houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

Gelet op

 

Artikel 2:67 en 2:68 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oost Gelre, artikel 437 lid 1 Wetboek van Strafrecht en artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;

Besluit:

 

Het Digitaal Opkopers Register (DOR) aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oost Gelre.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het digitale gemeenteblad op www.officiëlebekendmakingen.nl en de plaatselijke huis-aan-huisbladen.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld op 7 november 2018

De burgemeester van Oost Gelre,