Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre
CiteertitelNadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.9 van de Jeugdwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-202001-01-2020nieuwe regeling

07-01-2020

gmb-2020-8138

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre;

 

Gelet op de Jeugdwet en de Verordening jeugdhulp gemeente Oost Gelre;

 

dat de raad in de hiervoor genoemde verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening nadere regels dient te stellen over de hoogte van een pgb;

 

besluit vast te stellen: de Nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre

 

 

Artikel 1 Tarieven Persoonsgebonden budget (pgb)

 

 • 1.

  De tarieven voor een pgb voor begeleiding individueel bedragen maximaal:

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Begeleiding individueel - ontwikkelen door een professionele zorgverlener

uur

€ 55,00

Begeleiding individueel - ontwikkelen Plus door een professionele zorgverlener

uur

€ 72,00

Begeleiding individueel door een informele hulp

uur

€ 14,60

 

 • 2.

  De tarieven voor een pgb voor persoonlijke verzorging bedragen maximaal:

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Persoonlijke verzorging - ontwikkelen door een professionele zorgverlener

uur

€ 44,40

Persoonlijke verzorging – stabiliseren door een professionele zorgverlener

uur

€ 42,60

Persoonlijke verzorging door een informele hulp

uur

€ 14,60

 

 • 3.

  De tarieven voor een pgb voor behandeling individueel bedragen maximaal:

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Behandeling individueel – ontwikkelen door een professionele zorgverlener

uur

€ 89,40

Behandeling individueel – ontwikkelen Plus door een professionele zorgverlener

uur

€ 107,40

 

 • 4.

  De tarieven voor een pgb voor begeleiding groep bedragen maximaal:

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Begeleiding groep - ontwikkelen door een professionele zorgverlener

Dagdeel

€ 42,94

Begeleiding groep - ontwikkelen Plus door een professionele zorgverlener

Dagdeel

€ 61,56

Begeleiding groep – stabiliseren en helpen bij door een professionele zorgverlener

Dagdeel

€ 36,40

 

 • 5.

  De tarieven voor een pgb voor behandeling groep bedragen maximaal:

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Behandeling groep – ontwikkelen door een professionele zorgverlener dagdeel

Dagdeel

€ 71,69

Behandeling groep – ontwikkelen Plus door een professionele zorgverlener

Dagdeel

€ 97,31

 

 • 6.

  Het tarief voor een pgb voor vervoer naar begeleiding groep bedraagt maximaal:

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Vervoer begeleiding groep

etmaal

€ 18,60

 

 • 7.

  De tarieven voor een pgb voor kortdurend verblijf (logeren) bedragen maximaal:

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Logeren etmaal

etmaal

€ 133,57

Artikel 2 Geldigheidsduur indicatie pgb

Een pgb wordt voor maximaal één jaar toegekend. Hierdoor wordt periodiek bezien of de indicatie en het pgb nog past bij de individuele situatie.

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre’.

 • 2.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2020.

 • 3.

  Bestaande indicaties blijven gelden tegen het in de beschikking vastgestelde pgb-tarief.

 • 4.

  Van het in lid 3 gestelde kan ten gunste van de jeugdige en zijn ouders worden afgeweken.

 

Vastgesteld te Lichtenvoorde op 7 januari 2020,

Burgemeester en wethouders,

 

Dhr. R. Dijkstra

Secretaris (wnd.)

Burgemeester

Mw. A.H. Bronsvoort