Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening bestrijding misbruik Wet werk en bijstand gemeente Groenlo 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening bestrijding misbruik Wet werk en bijstand gemeente Groenlo 2005
CiteertitelVerordening bestrijding misbruik Wet werk en bijstand gemeente Groenlo 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn
Externe bijlageToelichting Verordening bestrijding misbruik Wet werk en bijstand gemeente Groenlo 2005

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 8a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-200501-01-2015nieuwe regeling

03-01-2005

06-01-2005 Elna / Groenlose Gids

03-01-2005 / 24  

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bestrijding misbruik Wet werk en bijstand gemeente Groenlo 2005

De raad van de gemeente Groenlo

 

gelet op artikel 8a van de Wet werk en bijstand;

besluit:

 

vast te stellen “Verordening bestrijding misbruik Wet werk en bijstand gemeente Groenlo 2005”

Artikel 1  

Burgemeester en wethouders dragen in het kader van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet werk en bijstand, zorg voor het opstellen van een handhavingplan.

Artikel 2  

In het in artikel 1 genoemde handhavingplan komt op zijn minst tot uitdrukking;

- een gemeentelijke visie op handhaving;

- aanpak fraudepreventie;

- aanpak frauderepressie.

Artikel 3  

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening bestrijding misbruik Wet werk en bijstand gemeente Groenlo 2005 ”.

Artikel 4  

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 7 januari 2005.

2. De “Verordening bestrijding misbruik Wet werk en bijstand 2004” van de gemeente Groenlo, vastgesteld op 22 juni 2004 en de “Verordening bestrijding misbruik Wet werk en bijstand 2004, van de gemeente Lichtenvoorde vastgesteld op 1 juni 2004, vervallen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 januari 2005.

de griffier,

de voorzitter,