Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oostzaan

Subsidieregel 17. Openbare geestelijke gezondheidszorg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOostzaan
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregel 17. Openbare geestelijke gezondheidszorg
CiteertitelSubsidieregel 17. Openbare geestelijke gezondheidszorg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Oostzaan 2011, art. 2.2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2011nieuwe regeling

22-11-2010

Kompas, 7-12-2010

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregel 17. Openbare geestelijke gezondheidszorg

 

 

Subsidieregel 17. Openbare geestelijke gezondheidszorg

Programma

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Product

Maatschappelijke opvang

Doelstelling

Het bevorderen van de geestelijke gezondheid van mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem. De activiteit is gericht op één van de onderstaande doelstellingen: stimuleren van ontmoeting en sociale contacten, belangenbehartiging in beleid en in de samenleving in brede zin, stimuleren van zelfhulp, zelfredzaamheid, empowerment en rehabilitatie en maatschappelijke opvang.

Subsidievorm

Jaarlijkse en eenmalige subsidie

Subsidienorm

Een redelijke bijdrage in de kosten van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de geestelijke gezondheid van mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem, met inachtneming van het subsidieplafond.

Subsidiecriteria

1.de activiteit is toegankelijk voor inwoners van Oostzaan;

2.er wordt samengewerkt met andere in de gemeente Oostzaan en de regio Zaanstreek-Waterland actieve (cliënt)organisaties op het terrein van de openbare geestelijke gezondheidszorg;

3.er wordt geregistreerd hoeveel en hoe vaak Oostzaanse (OGGZ) cliënten gebruik maken van de activiteit;

4.activiteiten zijn gebaseerd op een wetenschappelijk en / of in de praktijk effectief gebleken interventies bekend binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg.

Verdeelregels

1.Indien het subsidieplafond wordt verlaagd, worden de afzonderlijke subsidies verlaagd met een evenredig percentage als waarmee het subsidieplafond wordt verlaagd.

Ingangsdatum

Deze specifieke subsidieregel is van toepassing op subsidies vanaf 01 januari 2011.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 november 2010.

L.Ouwehand P.J. Möhlmann

griffier voorzitter