Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Brandweerrechten, verordening op de heffing en invordering 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBrandweerrechten, verordening op de heffing en invordering 2013
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200031-12-2013nieuwe regeling

04-12-2012

Het Kompas, 21-12-2012

nieuwe regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Brandweerrechten, verordening op de heffing en invordering 2013

 

 

VERORDENING BRANDWEERRECHTEN 2013

De raad van de gemeente Oud-Beijerland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2012, nr. Z-12.08999;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

de “Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2012”

van 20 december 2011 in te trekken per 1-1-2013;

 

Inwerkingtreding

  • 1.

    De verordening brandweerrechten 2012 van 20 december 2011 blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan voor 1 januari 2013.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

     

2.Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening brandweerrechten

2013".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oud-Beijerland van 4 december 2012.

 

De griffier de voorzitter,

E.G. Bunt K.Tigelaar

 

Toelichting

Aan de raad,

Toelichting op de ‘Verordening brandweerrechten 2013’

Omdat de brandweerorganisatie van Oud-Beijerland per 1 januari 2013 wordt opgenomen in de regionale brandweerorganisatie, zullen er door onze gemeente geen brandweerrechten meer worden geheven.

De regionale brandweerorganisatie zal dit zelf gaan uitvoeren.

Als afronding wordt de bestaande verordening ingetrokken.

Het college van burgemeester en wethouders