Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit medewerkers belastingen 2015
CiteertitelAanwijzingsbesluit medewerkers belastingen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit medewerkers belastingen 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, artikel 2.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2015functiebenaming

30-03-2015

Het Kompas, 10-04-2015

z-15.17882

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

B E S L U I T :

 

 

onder intrekking van het voorgaande besluit van 6 oktober 2014,

aan te wijzen als de gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid,

onderdeel d, van de Gemeentewet

 

1.1. de volgende medewerkers van de gemeente Oud-Beijerland:

- de teamleider van Financiën;

 • -

  de medewerkers van Team Financiën;

 • -

  de teamleider van team Infra;

  - de medewerkers van Team Infra;

 • -

  de teamleider van Team BOI;

 • -

  de medewerkers van Team BOI;

 • -

  de teamleider van Team Vergunningen;

 • -

  de medewerkers van Team Vergunningen;

 • -

  de marktmeester;

 • -

  de havenmeester;

   

  • 1.2.

   de volgende medewerkers van de gemeenschappelijke regeling

   Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling:

 • -

  de directeur;

 • -

  de adjunct directeur;

 • -

  het afdelingshoofd invordering;

 • -

  het afdelingshoofd bestanden;

 • -

  het afdelingshoofd heffingen;

 • -

  de senior medewerkers invordering;

 • -

  de deurwaarders;

 • -

  de medewerkers invordering A;

 • -

  de medewerkers invordering B;

 • -

  de administratief medewerkers invordering;

 • -

  de WOZ-specialist;

 • -

  de WOZ-taxateur;

 • -

  de medewerkers WOZ A;

 • -

  de medewerkers WOZ B;

 • -

  de medewerkers bestanden A;

 • -

  de medewerkers bestanden B;

 • -

  de bestandscontroleurs;

 • -

  de juridisch medewerker heffingen;

 • -

  de medewerkers heffingen A;

 • -

  de medewerkers heffingen B;

 • -

  de administratief medewerkers heffingen;

 • -

  de ICT-specialisten;

 • -

  de medewerker automatisering.

   

  • 1.3.

   de volgende medewerkers met betrekking tot parkeerbelastingen:

 • -

  de directeur van P1 on Street B.V. te Den Haag;

 • -

  de medewerkers van P1 on Street B.V. te Oud-Beijerland;

 • -

  de directeur van Parkline B.V. te Den Haag;

 • -

  de directeur van Park-Mobile B.V. te Diemen;

 • -

  de directeur van Taxameter Centrale B.V. te Amsterdam

 • -

  de medewerkers in dienst van Tobias Beheer B.V. te Doorn;

 • -

  de medewerkers in dienst van PB Groep te Rijswijk.

   

1.4. - de medewerkers en deurwaarders in dienst van Cannock Chase Public te Druten;

 

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2015.

 

Oud-Beijerland, d.d. 30 maart 2015.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

R.S.M. Heintjes K. Tigelaar